20 mei 2024

Een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad, daar zijn we in januari mee gestart. De commissievergaderingen leken teveel op de raadsvergaderingen, en dat vonden we met elkaar niet goed. Over de oorzaak waren de meningen verdeeld, maar niettemin is er één oplossing uitgekomen. Maandag 17 januari was de eerste keer en naar ik begreep voor het publiek niet echt interessant. Dat is toch wel heel jammer.

 

Commissie versus raad

Voorheen bediscussieerden we in de commissievergadering de onderwerpen die in de raad moesten worden besloten. Tussentijds kon je je standpunt nog eens heroverwegen, naar aanleiding van de argumenten van de andere fracties en het college. Ook kon je in de tussentijds kijken of er andere fracties met hetzelfde standpunt waren, zodat je een ander besluit voor kon stellen. In de praktijk waren de wethouders echter veel aan het woord, en onderlinge discussie was er niet veel. Daardoor herhaalde de raad zichzelf op de raadsvergadering, en stonden besluiten feitelijk al vast. Om als raad de onderwerpen beter in de vingers te krijgen, krijgen we nu onderwerpen in de commissie gepresenteerd, zonder dat er de volgende keer in de raad over moet worden besloten. We zouden dan over de gewenste opzet en richting mee kunnen praten, op een moment dat onze opmerkingen nog meegenomen kunnen worden. Klinkt mooi, maar of dat in de praktijk ook zo werkt? Afgelopen maandag was de aftrap van de nieuwe manier, met een presentatie over de intergemeentelijke sociale dienst (ISD) en de Vereniging van Groninger gemeenten.

ISD

Het verhaal van de directeur van de ISD was interessant, en gaf een doorkijkje naar de moeilijke tijden die ons te wachten staan. De ISD moet bezuinigen op personeel, maar het werk wordt niet minder. Zolang wij regelingen met Delfzijl en Appingedam afspreken gaat het wel efficiënt. Een duidelijke boodschap, maar in feite bestond de presentatie uit informatie die je als raadslid zelf ook kunt verkrijgen. Als de commissievergadering ons huiswerk bespaart lijkt dat mooi, maar we moeten niet lui worden en ons zoet laten houden met alles wat op een presenteerblaadje past. Als we niet uitkijken, worden we bijna op dezelfde wijze bediend als met het kopje koffie van de bodes onder de vergadering.

Aan de Vereniging van Groninger Gemeenten wijd ik geen woorden. Het is een nuttig stukje bestuur, waarin kennis t.b.v. burgemeesters en wethouders door ambtenaren wordt uitgezocht. Met politieke besluiten nemen door de raad heeft het niets te maken en het publiek zat er voor spek en bonen bij. 

De raadsvergadering

In de raad moet straks alles op één avond, eerst discussiëren, dan besluiten. Tenzij blijkt dat er meer tijd nodig is om tot een besluit te kunnen komen, bijvoorbeeld om je achterban te raadplegen, maar ook om coalities te kunnen smeden. Hoe dat gaat zullen we de 31e januari mogen ervaren. Ik hoop dat ik u de vergaderingen weer kan aanbevelen, want dan heb ik ook weer wat te schrijven. 

Met vriendelijke groet,

Lies Oldenhof

www.stedum.com

Geef een reactie