23 februari 2024

Een druk bezochte commissievergadering op de eerste bijeenkomst van de raad in het nieuwe jaar. De NAM en de Groninger Bodem Beweging kwamen vertellen hoe nu de stand van zaken rondom de afhandeling van de schademeldingen is.

Twee heel verschillende verhalen
de avond startte met een emotioneel verhaal van inspreker Hannah Bijl. IJ bracht de onzekerheid die veel mensen hebben duidelijk over. De NAM gaf aan hierdoor geraakt te zijn, en de man die verantwoordelijk is voor de productie in het Groninger gasveld zei aardbevingen als de zwarte kant van zijn baan te zien. Daarna kwam de GBB, die veel op te merken had, maar vooral ook benadrukte dat er verschil zit in de sterkte van de beving, de magnitude en de gevoelde intensiteit. Elders in het land maakt men zich niet druk, maar hier is iedereen die het gevoeld heeft angstig geworden. Er zijn bovendien bijna 2500 schademeldingen, dus dat zegt wel iets.

De afhandeling laat nog op zich wachten, rapporten van taxateurs zijn nog niet binnen, en 10% is inmiddels afgehandeld. De NAM gaat voor een duurzaam herstel van de opgetreden problemen, maar er kunnen natuurlijk altijd weer scheuren bij komen. De raad pleitte voor een fonds, zodat ook in de toekomst (na 30 jaar) schade verholpen kan worden. De raad zal regelmatig door burgemeester Rodenboog geïnformeerd worden over de voortgang van de afhandeling van de meldingen.

Een bevredigende conclusie was niet te trekken, de onzekerheid blijft over wat er kan gebeuren. Daarom is ook gepleit voor het vergaderen van meer kennis, en zoals Hannah Bijl aangaf, het leren uit deze situatie. Grip krijgen op onzekerheid is het moeilijkste wat er is. En als dat dan niet letterlijk kan omdat je niet weet wanneer de volgende beving zal zijn, en hoe sterk die gevoeld wordt, dan in ieder geval figuurlijk, zodat je rustig bent in je eigen woonomgeving. Voor de meeste mensen van ons lukt dat nog, maar een beving zoals deze zomer, dat moet niet te vaak achter elkaar gebeuren.

Met vriendelijke groet,

Lies Oldenhof

www.stedum.com

Geef een reactie