24 mei 2024

Bijna zomerreces, maar we worden bestookt met allerhande bijeenkomsten. Zoals over de jaarrekening, het saneringsplan, een bijeenkomst over toerisme, de Volkskredietbank, het werkvoorzieningsschap Fivelingo, over voorzieningen. Niet alles is te volgen, dus bij dezen een kleine selectie van wat ik tegengekomen ben. Op 11 juli hebben we de laatste raadsvergadering, en dan is het 12 september pas weer commissievergadering. Niet alle onderwerpen zijn vóór de zomervakantie afgerond.

Scholen
Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) blijft liggen, denken we als raad, maar waarschijnlijk wordt het door het bestuur van het openbaar onderwijs, Marenland, wel verder ontwikkeld. Of we hier als gemeente grip op het proces hebben, is nog maar de vraag. In verschillende dorpen zijn werkgroepen druk bezig uit te zoeken wat de ouders en het dorp nu eigenlijk willen. Dat kan natuurlijk strijdig zijn met het behoud van de school in een ander dorp. De wethouder heeft toegezegd dit proces in de hand te nemen en het niet aan de schoolbesturen over te laten. Dit centraal werkende bestuur staan op flinke afstand van wat er in een dorp gebeurt, dus moeten ouders wel zelf voor hun school opkomen. Of dat betekent dat er ook rekening met ze wordt gehouden is de vraag. Ouders en bestuur verkeren in heel verschillende werelden, en je mag hopen dat die twee elkaar ontmoeten. Westeremden heeft zich aardig op de kaart gezet. In korte tijd zijn we met paarse posters overspoeld, en elke keer als ik die zie kan ik met niet voorstellen dat je daar omheen kunt. De raad bepleit dat er een principiële keuze wordt gemaakt, voor een grotere schoolvoorziening in een centrumdorp of het handhaven van kleine dorpsscholen. Die keuze zou natuurlijk gemaakt moeten worden, met als uitgangspunt kwaliteit van onderwijs. Maar tegen de tijd dat we daar mee bezig zijn, haalt de tijd ons misschien wel in. Terwijl de wolven huilen (of de honden blaffen) trekt de karavaan verder.

Fivelingo
Een tweede belangrijke openbare bijeenkomst was in Appingedam, in het mooie nieuwe gebouw van Fivelingo. Een heel aparte onderneming, bedoeld voor mensen die niet in een gewone baan kunnen werken. Dit zijn de gesubsidieerde arbeidsplaatsen, waarvan er in Appingedam zo’n  450 zijn. Er staan nog 180 mensen op de wachtlijst, dus er is wel  vraag naar zo’n  werkplek. Het zijn eigenlijk veel bedrijfjes in een bedrijf, en dat is een dure manier van werken. Indrukwekkend ook, want Fivelingo sprokkelt zelf zijn opdrachtgevers bij elkaar, van inpakken tot lassen. Bij het aannemen van werk moet zwaar worden onderhandeld, hebben we geleerd. “Normale” bedrijven besteden hun werk graag uit, maar dan wel met het idee dat het bij Fivelingo bijna voor niets gedaan kan worden. Dat is natuurlijk niet zo. Met het teruglopen van subsidie en teruglopende economie wordt het heel moeilijk om Fivelingo’s gesubsidieerde werk door te laten gaan. Dat zal ook niet zo gauw kunnen gebeuren als de gemeenten hiervoor verantwoordelijk zijn, maar geen geld hebben. Hier staat de raad nog een zware klus te wachten. Mensen met een stempel worden zeker in deze tijd nergens aangenomen, en daarom is Fivelingo een belangrijke voorziening. Het valt niet te hopen dat de gemeente straks voor de tekorten op gaat draaien, maar daar ziet het vanwege de landelijke politiek wel naar uit. Dat zou na het overwinnen van de huidige Artikel 12 situatie wel bijzonder jammer zijn. Ik zie hier nog niet hoe we dat kunnen tegenhouden.  Mensen die nu bij Fivelingo werken zitten nog goed, voor de wachtlijst is het letterlijk en figuurlijk nog maar afwachten.

Met vriendelijke groet

 Lies Oldenhof

www.stedum.com

Geef een reactie