18 juni 2024

Uit het commentaar van het Dagblad van het Noorden was het probleem van een raadslid al te lezen. Waarmee houden we ons nu bezig? De laatste keer behandelen we de kadernota, waarmee de raad aangeeft wat zij belangrijk vindt. We moeten als gemeente wel oppassen dicht bij de dorpen te blijven, want daar gebeurt het uiteindelijk. Een paar voorbeelden van beleid in de dorpspraktijk laten zien dat eigenlijk de Feestweek gesubsidieerd zou moeten worden, want daar wordt gewerkt aan beleid in de praktijk.

Gemeentelijk gezondheidsbeleid
De gemeente gaat tegenwoordig ook over de gezondheid van haar inwoners. Maar hoe regel je dat? Dat wordt eerst een stuk schrijven, wat er is, wat je zou willen bereiken en hoe je dat gaat doen. Vaak gaat het dan ook over campagnes. We weten allemaal dat we niet zouden moeten roken, niet teveel drinken, bewegen en gezond eten. Maar kan de gemeente nu bereiken dat de inwoners anders gaan leven? Laatst stond ik de krant dat ouders het gezag was ontnomen, de kinderen waren te dik. In de kadernota werd alleen lokaal gezondheidsbeleid genoemd. Zo is er ook veiligheidsbeleid, kunst en cultuurbeleid, en nog wel meer, ook het jeugdbeleid.

Verantwoording in de jaarrekening
In de jaarrekening, waarin de uitgaven van 2011 staan, op 25 juni op de agenda, stond dat het jeugdbeleid is uitgevoerd. Zou u weten wat dat dan geweest is? Als u ten minste opgroeiende kinderen heeft, anders kan dit onderwerp natuurlijk aan u voorbijgaan. Ik heb in ieder geval een vragenlijst gezien, waar ze hun behoeften in moesten vullen. Veel konden ze er niet van maken. De feestweek stond er als te kiezen optie niet bij. De jeugd in Stedum is overduidelijk blij met de feestweek, kijk maar naar de belangstelling, en de gezelligheid in de tent. Laat naar bed, een week lang genieten, dat hoort in Stedum bij het opgroeien. Een jeugdsoos missen we natuurlijk, maar in deze week zie je wel wat jeugd leuk vindt. Gelukkig is er particulier onderdak aangeboden. Dat zijn activiteiten waar jeugd iets aan heeft. Ik kan me slecht voorstellen wat ze aan jeugdbeleid act
ualiseren hebben.

Wat dan wel?
Met dat weinige geld, genoeg om een verhaal te schrijven, maar niet om veel van te doen, kun je ook proberen direct aan een activiteit bij te dragen. Schrijf (kort) op dat je lokale initiatieven stimuleert en sponsor Kunstspoor bijvoorbeeld. Kijk naar hoe ’t Swaithoes, Jur Raatjes met bootcamp, de sportverenigingen en Sportdorp Stedum de gezondheid stimuleren door bewegen in een gezellige sfeer te bevorderen. Scouting biedt leuke bezigheid voor de (opgroeiende) jeugd. In een kleine gemeente moet het toch mogelijk zijn die initiatieven te steunen. Door onszelf met acties, hulp of door gewoon mee te doen, maar ook door de gemeente. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan onderdak voor de scouting (wat geregeld wordt!) of de sporthal niet te duur te verhuren. Subsidie aan de feestweek zal wel een brug te ver zijn, te ongezonde snacks. Maar met de lifestylebeurs is beweging toch weer fantastisch gepromoot door Jacqueline Pool en Go4Fitness, en de spinning les met Oet Steem. Volgende keer de gemeente toch maar even uitnodigen, wie weet wat ze er van opsteken voor het nieuwe jeugd- en gezondheidsbeleid.

Met vriendelijke groet,

Lies Oldenhof

www.stedum.com

Geef een reactie