11 december 2023

Op dit moment komt er heel veel uit de raad in de krant. Wat zal ik er nog aan toevoegen? Eigenlijk is het gênant om steeds op deze manier in de krant te staan. Onze nabuurgemeenten en de provincie nemen ons al minder serieus. Al dat gekibbel, over de inhoud hebben we het nog niet gehad.

De coalitievorming en het coalitieakkoord.
We hebben twee vergaderingen besteed aan de wijze van totstandkoming van dit college en hun gezamenlijk programma. De eerste keer zat er publiek in de zaal dat nog voor het onderwerp kwam. De tweede keer waren er veel familieleden en partijgenoten van de nieuwe wethouders. Van die mensen die je er anders nooit ziet, en die naar ik aanneem er nu al wel weer genoeg van hebben. Beide keren werd het moddergooien. Dan word ik maar liever niet in politiek verband in de krant genoemd.

Oppositierol
Loppersum Vooruit weert zich dapper. Het leidt regelmatig tot hilariteit op de publieke tribune, en je kunt je twijfels hebben of dat positief is. Hun achterban ziet de in raad gekozen woorden, naar mij is verteld, als de noodzakelijke knuppel in het hoenderhok. Maar daar blijft het vervolgens dan ook bij. Deze stijl van politiek bedrijven is zo anders dat Loppersum Vooruit voor een aantal initiatieven geen steun krijgt. Dat ligt misschien ook aan het feit dat ze aan tafel tussen twee coalitiepartijen zitten en tussentijds niet even kunnen overleggen. Hoewel het voor het publiek misschien gek overkomt, is onderling smoezen wel handig om positie te bepalen. Zo vonden we het toch wel lastig tegen deze coalitie te stemmen, omdat het dan net is of je de nieuwe wethouderskandidaten persoonlijk niet vindt deugen. Dat heeft Loppersum Vooruit wel hardop gezegd. Ik denk dat al te persoonlijke kritiek zich uiteindelijk tegen je keert, dus dat gaat onze fractie niet doen. Omdat we het met deze wijze van coalitievorming niet eens waren, hebben wel alle oppositiepartijen tegen deze coalitie gestemd. Dus 7 stemmen tegen en 8 voor. En zo zal het in de toekomst wel vaker gaan.
 
Op de hoogte?
Voor mij is er één merkbaar verschil in deze nieuwe positie in de raad. Als je al vier jaar meedraait en in het dorp een beetje op de hoogte bent, opper je niet zo frank en vrij allerhande ideeën. Je weet meer en je kent ook de beperkingen. Zo hebben de nieuwe coalitiepartijen Sportdorp Stedum genoemd als iets waar de gemeente iets in te zeggen heeft. Het is echter een provinciale en een dorpse zaak, en de gemeente zit daar echt niet tussen. Stedumers krijgen een mooie kans om zo’n budget slim te gebruiken. De gemeente kan dat maar beter aan het dorp zelf overlaten. In het coalitieakkoord is het echter wel genoemd als voorbeeld van een aardige oplossing van bezuinigingen. Dat komt dan een beetje raar over. Bovendien zei Loppersum Vooruit dat in Stedum er nog niemand van gehoord had. Dan voel ik me even geen raadslid, maar dorpsbewoner. Ik denk dan: je weet niet waar je het over hebt en GroenLinkse volleyballer Dirk van Impe heeft vervolgens als direct betrokkene van deze club even keurig uitgelegd hoe de vork in de steel zat. We hebben er in Stedum al flink van geprofiteerd, met ijsbaanbezoek, dansles, de uitwisseling met Koninginnedag met het Duitse dorp Stedum en een bijdrage aan een draadloze microfoon. Dat moet dan in ieder geval hier ook maar even vermeld worden, want de voldoening van die acties is groot.
 
Met vriendelijke groet,
 
Lies Oldenhof

www.stedum.com

Geef een reactie