13 juli 2024

Uit de raad november 2010

0

Wat er nu in de landelijke politiek gebeurt, is onbegrijpelijk. Mensen die je niet graag in je straat zou willen hebben wonen, gaan in het land het beleid bepalen. Daar is de Lopster drukte niets bij. Ook de Lopster politiek komt niet altijd gunstig in de krant, maar wij zitten gelukkig niet aan tafel met mensen die je liever niet in het donker zou willen tegenkomen. Om me heen hoor ik dit ook, de regering is met dit soort mensen wel heel ongeloofwaardig geworden. We zullen er nog veel last van kunnen krijgen. Zo komt mij de gang van zaken rondom de eventuele CO2 opslag in het noorden erg onprettig over. Geen maatschappelijk draagvlak in Barendrecht? Dan CO2 opslag maar doordrukken in het dunbevolkte Noorden. Daarover hebben we in de laatste raadsvergadering gediscussieerd. Ik zal er hier geen uitspraak over doen, dat past beter op een politiek georiënteerde website. Zolang we echter in Loppersum Loppersum Vooruit blijven aanvallen, zal dat ten koste gaan van werkelijke discussies. Inmiddels hebben we dat al weer twee keer zonder aanleiding op dat moment meegemaakt, en daardoor leest u niets over wat er werkelijk gebeurt. Daarin lijken we weer een beetje op de landelijke politiek, veel over personen, weinig over de zaak.

 

Wat gebeurt er in Loppersum?
Op 8 november hadden we de begrotingsvergadering. Daar was niet veel van in de krant te lezen, behalve de ergernis van de VVD over Loppersum Vooruit. Spreektijd is spreektijd, en blijkbaar mag je je dan rustig aan onderwerpen wagen die niet over de begroting gaan. Ik heb mijn verbazing daarover uitgesproken, maar ik was blijkbaar de enige. Als u dit verslagje weer in de krant heeft zien staan, zult u wel gedacht hebben “voor de zoveelste keer gaat het in Loppersum nergens over”. Toch was dat niet helemaal waar.
Kadernota en begroting
Kenmerk van de begrotingsvergadering is toch wel dat je nog iets probeert toe te voegen aan wat voorligt. Ja zeggen betekent heel veel uitgaven goedkeuren. In juni zegt de raad eerst waar het college aandacht voor moet hebben, en waaraan de begroting moet voldoen (naast een batig saldo). In november kijk je bij de begrotingsvergadering of het college zich daaraan gehouden heeft. De richtlijn was dit jaar eenvoudig, het saneringsplan. Daar heeft het college zich gedeeltelijk aan gehouden. Grote beslissingen moeten nog genomen worden, en dat zal nog niet in 2011 zijn. Deze besluiten worden nu wel voorbereid, o.a. de toekomst van de scholen per 1 januari 2012. Voor Stedum is het initiatief van een voorziening van 0 tot 12 belangrijk, om basisonderwijs in ons dorp te laten bestaan. Goede opvangmogelijkheden zijn er in Stedum al.
Niet in de krant
Wat wel opviel was dat er voortaan een eigen bijdrage moet worden betaald in geval van woningaanpassing als een handicap dat nodig maakt. Dit stond op 13 september in de krant, maar met de raad was er niet over gesproken. In de handleiding waar alle rechten op een bijdrage via de WMO zijn beschreven stond vermeld dat er geen eigen bijdrage bij woningaanpassingen geheven zou worden. Of dat nu wel of niet moet en kan, er moet natuurlijk wel met de raad over worden gesproken. Dit leek ons een zaak waar niet alleen via de krant kon en dus dienden we een motie in. We haalden hiervoor een meerderheid, zodat de raad hierover gaat beslissen. Dat was iedereen overigens ook wel met ons eens, maar je in zo’n geval uitspreken laat wel zien of je hier echt voor gaat. Die meerderheid voelde bijzonder. Als oppositie sta je gemakkelijk in de kou, omdat je alleen maar met een coalitiepartij een meerderheid kunt krijgen. Net als landelijk, waar ook nieuwe combinaties voor een meerderheid nodig zijn als de PVV zo door blijft gaan.

Met vriendelijke groet,
Lies Oldenhof

www.stedum.com

Geef een reactie