20 mei 2024

Maandag 15 oktober hebben we vergaderd over het Regionale Veiligheidsbeleid (van de drie noordelijke provincies) en het gemeentelijk veiligheidsplan. Belangrijke onderwerpen voor onze inwoners. Onze regionale commandant, Naomi Hoekstra was aanwezig om uitleg te geven wat de politie op dit moment allemaal doet en hoe het straks met de Nationale Politie gaat. We mogen van die verandering niets merken. Ieder van ons interesseert veiligheid, en wat de politie eraan doet. Het raakt natuurlijk ook aan ons eigen gedrag. Dat laten we echter liever buiten beschouwing, zo bleek in deze vergadering.

Alcohol
Allereerst werd er over de invloed van alcohol én drugs gesproken. Dat zal u niet verbazen. En hoewel er op de Lopster Kermis niet met alcohol rondgelopen mocht worden lagen er toch 103 bierflesjes, door de organisatoren keurig opgeruimd en voor statiegeld ingeleverd. Vier kratten genuttigd, verder geen vervelende situaties. Veel drank hoeft overigens niet hinderlijk te zijn, onze Duitse buren in Stedum weten er beter mee om te gaan, ze blijven (in onze ervaring) vriendelijk en gezellig. Misschien zijn ze er beter aan gewend. Het is daar not done om herrie te trappen en troep te maken. Maar aan alcohol wennen kunnen we moeilijk als beleid gaan voeren. Als raad constateerden we dus heel serieus: overmatig drankgebruik is en blijft een probleem. Maar wel de vraag: wie moet dat nu in de hand houden? De politie?

Verkeersovertredingen
Ook dit punt werd behandeld. Er waren niet zoveel snelheidsovertredingen geconstateerd in 2011. Te weinig gemeten of op de verkeerde plaats? Uit eigen ervaring weten we wel beter. Inmiddels is het in Stedum 30 km gebied, het zou nu dus veiliger moeten worden. Waar wel flink gescoord werd was bij de Eemshavenweg, keren op de weg. Niet aan te raden, kost 350 euro. Wat mij echter zeer verbaasde was dat een raadslid dit keren behandelde met de opmerking dat je de borden toch wel vrij laat zag, en omrijden, daar had men begrijpelijkerwijs geen zin in. Zo blijven we natuurlijk aan de gang. In de krant en op het viaduct waren de maatregelen duidelijk aangekondigd. Gewoontedieren als we zijn houden we daar geen rekening mee, en willen ons pad vervolgen. Dat kon dus echt niet, en heeft ook geleid tot meerdere aanrijdingen. Wat mij eraan verbaasde en wel vaker opvalt, is het standaard goedpraten van fout gedrag. Als we daar nu eens mee ophouden? Zou onze mentaliteit of die van onze jeugd dan weer verbeteren? De veiligheid is er in ieder geval ook mee gebaat, dat is duideli
jk.

Met vriendelijke groet,

Lies Oldenhof

www.stedum.com

Geef een reactie