18 juni 2024

Uit de raad september 2009

0

Het zijn gedenkwaardige tijden in deze septembermaand. Twee weken geleden was de commissievergadering over het saneringsplan, voorafgegaan door een grote demonstratie van betrokken dorpsbewoners. De optocht met vier muziekkorpsen vond ik erg indrukwekkend. Ook ik draag Jehova Nissi een warm hart toe, en zou niet graag zien dat onze evenementen niet meer door hen worden opgefleurd.

Muziekkorps uit de lucht?
Dat laatste werd gesuggereerd door de directeur van het IVAK. Als het IVAK minder geld krijgt komen de muzieklessen aan de korpsleden in gevaar. Deze lessen worden via het IVAK goedkoper aangeboden. De begroting van een muziekkorps is bijzonder vanwege het investeren in dure instrumenten en het moeten betalen van een dirigent. Daarom worden korpsen ook apart door de gemeente geholpen met een subsidie en worden lessen van leerlingen die een instrument bespelen en lid zijn van een orkest ook gesubsidieerd. Die eerste subsidie van de gemeente blijft op peil, de tweede subsidie via het IVAK staat wel onder druk. Als het IVAK die muzieklessen niet meer verzorgt, loop je als korps een risico. Het zou de eer van Jehova Nissi te na zijn denk ik, om over opheffing te praten. Men is juist bezig met werving van leerlingen. Er is samen met Concordia in Middelstum een enthousiast jeugdklasje opgezet, nadat het IVAK een kennismakingsproject had verzorgd op de scholen. Dat is dan wel weer een mooie IVAK taak, die erg goed is uitgevoerd. Nieuwe leden zijn echt cruciaal voor het voortbestaan van een orkest en publiek natuurlijk dat naar de uitvoeringen komt luisteren. Goedkope lessen zijn natuurlijk wel een prettige bijkomstigheid.
 
IVAK
Loppersum, Delfzijl en Appingedam kennen samen een mooie culturele instelling, het IVAK, dat aan de weg timmert met bijzondere projecten. De prioriteit van het IVAK ligt niet altijd meer bij muziekles geven, misschien ook wel noodgedwongen. In de gemeente Loppersum was maar plek voor een beperkt aantal leerlingen, waardoor ook nu al muzikale ambities geen werkelijkheid werden. Jaren op een wachtlijst staan is voor een kind niet wenselijk. Dan moest een andere particuliere oplossing worden gezocht. Als je meer voelde voor bijvoorbeeld keyboard of gitaar moest dat toch al. Je komt met het huidige aantal lesplekken meestal niet aan de beurt is mijn persoonlijke ervaring. Dat is het gevolg van de eerdere bezuinigingen, waardoor per gemeente maar een beperkt aantal lesplekken te vergeven valt. Heel oneerlijk eigenlijk.
 
Veel mensen dragen het IVAK juist vanwege hun bijzondere artistieke prestaties een warm hart toe. Juist voor die culturele projecten (waarvoor apart subsidies worden aangevraagd en sponsoren worden gezocht) zou een breder draagvlak moeten worden verkregen, met toetreding van gemeenten als Eemsmond en Slochteren. Daar zal het IVAK dan ook vast mee bezig zijn, zeker met dreigende bezuinigingen vanuit Delfzijl en Appingedam. Bezuinigen op het IVAK hoeft en mag niet leiden tot opheffing van de muziekkorpsen.
 
Ontsnappen uit artikel 12
Elke fractie heeft gemopperd over het gebrek aan onderbouwing in het saneringsplan. Coalitie en oppositie trekken waarschijnlijk elk hun eigen conclusies. In het plan staan ideeën over bezuinigingen vermeld. Of die haalbaar en realistisch zijn moet nog blijken. Daar moeten we in de komende jaren bladzijde voor bladzijde over stemmen. Dat zullen moeilijke vergaderingen worden. Ook om ons heen (bv de Marne en Appingedam) heeft men hiermee te maken, al kijkt niet in elke gemeente de inspecteur vanuit het Rijk mee. Toen we de artikel 12 status aanvroegen was elke partij ervoor om dat te doen. Maar feitelijk leg je hoofd dan al op tafel en geef je je over aan een regiem van buiten. Het rijk zal gek zijn, steun verlenen zonder tegenprestatie in deze moeilijke tijden. Dat er nu wordt gedacht dat het anders kan of dat er gefuseerd kan worden is natuurlijk ieders goed recht. Maar realistisch is het niet. Artikel 12 is eigenlijk een soort contract, en daar horen rechten en plichten bij. Als je daar geen rekening mee houdt eist het rijk de bijdrage die het heeft gegeven terug. De belangrijkste regel is financieel gezond zijn in 2014. Ik verwacht dat we in 2014 nog steeds naar Jehova Nissi kunnen luisteren, ook als het saneringsplan zoals nu wordt voorgesteld wordt uitgevoerd. Zekerheidshalve toch maar een mooie bolchrysant gekocht en ook het donateurschap en concertbezoek kan ik iedereen aanraden.
 
Maar de gevolgen van de bezuinigingen zijn daarmee zeker niet teniet gedaan. Ieder dorp zal zaken verliezen of meer zelf moeten doen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Lies Oldenhof

www.stedum.com

Geef een reactie