25 juni 2024

Uit de raad september 2010

0

Ik keek uit nieuwsgierigheid nog eens even op de websites van onze politieke partijen in de raad. Had ik niet moeten doen, want de verkiezingstijd blijkt dan wel ver achter ons te liggen. Dat is in de vergaderingen ook te merken. Het gaat regelmatig over de eigen achtertuin, terwijl er ook onderwerpen van algemeen belang zijn, waarover we van gedachten zouden moeten wisselen. Met alle losse vragen duren de vergaderingen tegenwoordig wel erg lang. Maar gelukkig zijn we twee keer op cursus geweest en is de vergaderwijze aan de orde gesteld. Hoewel ik denk dat het vooral aan onze eigen discipline ligt, hebben we besloten om de wijze van vergaderen ook onder de loep te nemen. Een goede zaak, willen we nog mensen op de publieke tribune houden. Aan de onderwerpen lag het niet, en bij een van de twee agendapunten wil ik deze keer even stilstaan.

Peuterspeelzaal
In Stedum kennen we een lange historie van peuterspeelzaalwerk. Het Vlinderhofje luidde de mooie naam aan het Klokkenpad. Nu ik geen peuters meer heb, moet ik bekennen dat ik niet weet of die naam met de verhuizing ook mee is gegaan. In principe wel, want hoewel de huisvesting in obs de Bongerd is, is de peuterspeelzaal zelfstandig, vallend onder een peuterspeelzaalbestuur in onze gemeente. Dit bestuur bestaat uit vrijwilligers, die de afgelopen jaren met de leiding hard hebben gewerkt aan professionalisering van de opvang. Peuterspeelzaalwerk is de eerste kennismaking met onderwijs geworden en peuters worden ook al op hun ontwikkeling geobserveerd. Dat is het eerste keerpunt, reden ook om de huisvesting richting de scholen te laten gaan.
Het tweede keerpunt komt er ook aan, want met die professionalisering blijkt het peuterspeelzaalwerk structureel meer geld nodig te hebben. Op de agenda van de raad stond dit alles niet. Aan ons werd gevraagd om incidenteel meer geld ter beschikking te stellen voor een interne begeleider die peuters met achterstand kan helpen. Dat was vroeger niet aan de orde. Destijds heette de kleuterschool nog de bewaarschool, en als de kinderen heel druk waren kon je ze kalm houden met een prop watten met brandewijn. Maar dat laatste heb ik ook alleen maar van horen zeggen.
Peuterspeelzalen, basisscholen en kinderopvang moeten naar elkaar toe groeien. Dat betekent een combinatie van commerciële en publieke instellingen. In Loppersum en in de gemeenten om ons heen is Kids2b actief,. Overigens hebben we ook in Stedum een professioneel kinderopvangbedrijf, een mooie voorziening voor zo’n klein dorp. Als kinderen naar Kids2b gaan, is peuterspeelzaalbezoek niet meer aan de orde. Dat geldt in Stedum niet. Maar ook Kids2b moet aan de eisen voldoen. Het peuterspeelzaalbezoek zal in de dorpen om ons heen afnemen, alleen al vanwege terugloop van het kindertal. Als peuterspeelzalen ook leertaken moeten doen en daardoor meer geld zouden moeten krijgen, zal het moeilijk worden zelfstandig te blijven. Tegenwoordig is alles al gauw te klein. Dat betekent een overgang naar commerciële kinderopvang. Persoonlijk heb ik daar geen ervaring mee, maar een mijlpaal is het wel. De combinatie met de basisschool betekent dat het niet alleen maar commercieel is. En commercieel hoeft ook niet slecht te zien. De tijden veranderen, en het gebruik van het Klokkenpad gebouw met zandbak en speelplaatsje ligt voorgoed achter ons. Dit stukje zal uiteindelijk wel met nostalgie te maken hebben ben ik bang. U wilt dat mij wel vergeven voor deze keer, reken ik.
Met vriendelijke groet,
Lies Oldenhof

www.stedum.com

Geef een reactie