24 juli 2024

Uitnodiging bijeenkomst Kindcentrum Stedum

0
Zoals u weet wordt er een nieuw kindcentrum gebouwd aan de Hilmaarweg in Stedum. In dit kindcentrum is in de toekomst opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0-12 jaar. Het definitieve ontwerp is klaar en na de zomer start de bouw. Hierover wil de gemeente ouders, omwonenden en andere belangstellenden bijpraten.
Tijdens een informatiebijeenkomst op 4 juli vertelt de gemeente wat ze gaan doen tijdens het bouwen en welke maatregelen worden getroffen. De verkeersveiligheid, de verkeersroute rond de school en de planning komen dan ook aan bod.
De gemeente gaat er alles aan doen om tijdens de bouw veilig te werken en de overlast zo klein mogelijk te houden.
Op woensdag 4 juli kunt u zich laten bijpraten over bovenstaande punten. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt gehouden in Moarstee, D. Triezenbergstraat 32 in Stedum. De gemeente hoort deze avond ook graag eventuele suggesties of zorgen van uw kant, zodat daar waar mogelijk rekening mee kan worden gehouden. Wilt u meer weten over de versterking, aardbevingen en gaswinning? Kijk dan op www.loppersumversterkt.nl. Heeft u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen? Neem dan contact op via het KlantContactCentrum, tel. (0596) 54 8200 of gemeente@loppersum.nl.

Gemeente Loppersum,

Geef een reactie