23 februari 2024

Op zaterdagavond 10 december a.s. zal er een zangavond worden gehouden. De zangdienst wordt op het orgel begeleid door Wim en Bert Jan Zijlema. We vragen €5, = entree per persoon. Hiervoor mag u/jij 1 introducé gratis meenemen. De opbrengst van de avond komt geheel ten goede aan het Vluchtelingenwerk Loppersum.

Er zal een pauze worden gehouden waarin u koffie/thee krijgt aangeboden. Er zal veel samenzang zijn waarbij er liederen gezongen zullen worden uit het Liedboek, Evangelische liedbundel, Johannes de Heer etc. Na afloop kunt u nog napraten/zitten in Trefpunt. Consumpties zijn dan wel voor eigen rekening. De samenzang begint om 19.30 uur.

www.stedum.com

Geef een reactie