30 mei 2024

Uitreiking spelden 60 jaar PvdA

0

Zaterdag 11 februari vierde de PvdA in Amsterdam het 60-jarig bestaan. Maar ook in de gemeente Loppersum was er een klein feestje te vieren. Zes leden van de PvdA gemeente Loppersum zijn vanaf de oprichting lid van de PvdA geweest.

Dit zijn: de heer en mevrouw Hofkamp uit Wirdum, mevrouw
Bolt-Willemsen en mevr. Schipper-Nap uit ’t Zandt, dhr. Luurssen en mevr. Holtke-Bonema uit Middelstum. Zij waren allen uitgenodigd op zondagmiddag om 15.30 in het Hippolytushoes in Middelstum. Helaas waren mevrouw Bolt en het echtpaar Hofkamp wegens ziekte verhinderd. De aanwezigheid van familie en kennissen verrastte hen wel, al hadden ze wel een beetje door wat er aan de hand kon zijn.

Na een toespraak van de voorzitter, dhr E. Sietzema, kregen mevrouw Schipper, dhr Luurssen en mevr. Holtke een fraaie herinneringspeld opgespeld door de kandidaat wethouder en huidige fractievoorzitter, Corine Jansen. De lijsttrekker, Chris Bultje overhandigde een bos rode tulpen. De andere drie zijn dit weekend thuis of in het ziekenhuis bezocht.

De jubilarissen en een aantal kandidaat-raadsleden lieten zich het gebakje goed smaken. Een alternatieve campagnestart deze keer, met veel aandacht voor de trouwe leden en voor het feestje van de PvdA.


www.stedum.com

Geef een reactie