25 maart 2023

Uitspraak rechter blokkeert restauratie schoorsteen

Ezinge – Jan Doornbosch hoeft geen schoorsteenrestaurateurs te dulden op zijn terrein. De rechter vindt dat de Stichting Behoud Schoorsteen Ezinge niet aannemelijk heeft gemaakt dat schoorsteenrestaurateur Harm Meijer al het mogelijke heeft gedaan om overlast door stof te beperken. Daarom wees hij de eis van de stichting af, waarin ze vroeg om onmiddellijke toegang tot het terrein van Jan Doornbosch. De eisers worden bovendien veroordeeld tot het betalen van de kosten van het kort geding, zo’n 2000 euro

Volgens Doornbosch werkt schoorsteenrestaurateur Meijer niet volgens de arbo-eisen, en lopen zijn werknemers gevaar bij het passeren van de schoorsteen. Volgens rechter W. Duitemeijer heeft Meijer bij een bezoek aan de schoorsteen opmerkingen gemaakt, waaruit blijkt dat het technisch mogelijk is veel minder stof te veroorzaken dan in november 2003 het geval was, toen hij voor het laatst aan het werk was. De stichting heeft niet aannemelijk gemaakt dat daar onredelijk hoge kosten aan zijn verbonden en had ze dit wel gedaan, dan mocht dit nog niet als argument worden gebruikt om Doornbosch extra overlast te bezorgen.


De rechter deed geen uitspraak over voorwaarden waarop een schoorsteenrestaurateur wel toegang tot het terrein kan eisen. Doornbosch zegt opnieuw restauratie van de schoorsteen niet in de weg te staan, als er volgens arbo-eisen gewerkt wordt. Wel weigert hij Harm Meijer toe te laten op zijn terrein. ”Die man heeft mij meermalen zwart gemaakt en hij heeft gelogen over stofvrij werken. Ik hoef hem niet meer te zien.” Verder reageert hij onbewogen. ”Ik wist al lang dat ik gelijk had. Als de heren Ferwerda en Binnendijk de wet hadden nagelezen, hadden ze zich een hoop geld kunnen besparen. Geld van de gemeenschap, dat nu zomaar verknoeid wordt.”


Kuno Binnendijk van de stichting is teleurgesteld, want hij had een andere uitspraak verwacht. ”Meijer werkt in het hele land opœdezelfde manier. De arbeidsinspectie heeft zijn werkwijze bovendien goedgekeurd. We zullen dan ook met hem verder gaan en kijken hoe we de overlast kunnen beperken. Misschien kost dat geld, maar dan moeten we nog maar eens met de gemeente om de tafel”, aldus Binnendijk.œDe stichting gaat vooralsnog niet in hoger beroep.


Aan de schoorsteen is al meer dan tien jaar geen onderhoud verricht. Een door de stichting bekostigd net houdt eventueel vallende stenen tegen.

www.dvhn.nl

Geef een antwoord