24 februari 2024

Uitvaartvereniging Stedum

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op dinsdag 12 maart 2024.

Locatie:      Hervormd Centrum, Bedumerweg 8, Stedum

Aanvang:   20.00 uur.

 

Agenda:

 1. Opening
 2. a. Notulen van 7 maart 2023
  b. Naar aanleiding van de notulen
 3. a. Jaarverslag 2023
  b. Gedenken overledenen 2023
 4. Mededelingen
 5. Pauze
 6. Verslag kascommissie
 7. Verslag penningmeester
 8. Vaststellen kascommissie 2025
 9. Wijziging personeel
 10. Rondvraag / w.v.t.t.k.
 11. Afscheid van bestuurslid en drager Klaas Pilon
 12. Sluiting

Het bestuur