22 juli 2024

Uitvoeren klein asfaltonderhoud tot begin juli in de gehele gemeente Loppersum

0

In de week van 17 mei (week 20) start aannemer KWS Infra bv uit Leek met het uitvoeren van de werkzaamheden die gepland zijn in het kader van klein asfaltonderhoud. Dit houdt onder andere in dat  gaten in de asfaltwegen buiten de bebouwde kom opgevuld worden. Dit betekent dat gedurende de periode van 17 mei t/m 9 juli overlast kan ontstaan. Wij vragen hiervoor uw begrip

Na het gereed komen van deze werkzaamheden worden er in de zomer van dit jaar nog meer asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Het gaat hierbij onder andere om het aanbrengen van slijtlagen en een aantal reconstructies van wegen die in slechte staat zijn. Wij zullen u hierover te zijner tijd informeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. M. Postema (projectleider/ beleidsmedewerker Civieltechniek) bereikbaar via (0596) 548200 of per email m.postema@loppersum.nl

Gemeente Loppersum

Geef een reactie