25 juli 2024
Het haventje van Stedum wordt vanaf dit najaar omgebouwd tot een ‘bruisend dorpsplein en ontmoetingsplek’. Net zo belangrijk: de vrachtwagens gaan er weg. Dorpsbelangen Stedum nam in 2015 het initiatief om het gebied bij de haven te ontwikkelen tot een ‘centraal plein’ met diverse mogelijkheden, dat tevens recht doet aan ‘de historische waarde’. Die plannen zijn klaar en goed ontvangen en dus gaat de schop nog dit jaar de grond in.
Er komen picknickbanken, de jeude- boulesbaan aan het Klokkenpad verhuist naar de haven en ook is er ruimte voor een uitkijktoren, klimdriehoek, vuurplaats en fietsenrekken. Daarbij is een oplossing gevonden voor de parkeerplaats voor vrachtwagens bij de haven. Die paste in de visie van de inwoners niet bij een bruisend dorpsplein. In het eerste plan van de gemeente Loppersum zouden de vrachtwagens bij het haventje blijven staan, maar het dorp kwam, in overleg met vrachtwagenchauffeurs, omwonenden en gebruikers, met twee alternatieve locaties. Een was bij de nieuw te bouwen school aan de Hilmaarweg.
De provincie stak daar een stokje voor, maar de andere, naast het station, kon ieders goedkeuring wegdragen. Dat terrein, aan de Stationsstraat, isin bezit van ProRail. Gemeente en eigenaar sloten reeds een akkoord over aankoop. Het stuk grond gaat tevens dienst doen als opslag voor bouwketen en machines voor het aardbevingsbestendig maken van woningen in Stedum. Daarmee slaat het dorp twee vliegen in één klap. Het Haven Plus Plan, onderdeel van de herinrichting van Stedum, is voor de vakantie al aan de dorpelingen gepresenteerd. Loppersum heeft een budget voor het basisplan voor de haven en aankoop en inrichting van de vrachtwagenparkeerplaats. De extra’s worden betaald met krimpgeld en vanuit het loket Leefbaarheid. De aanleg van de parkeerplaats start dit najaar. Als alles volgens plan verloopt, viert Stedum in het voorjaar van 2018 een feestje. Op het nieuwe dorpsplein in de haven.

Dagblad van het Noorden,

Geef een reactie