27 februari 2024

Uitvoering saneringsplan weer een stapje dichterbij de finish

0

Tijdens de raadsvergadering van 11 juli is één van de agendapunten een aantal projecten van het saneringsplan. Het gaat om het afsluiten van een aantal gebruiksovereenkomsten met ijsverenigingen, de fusie van Stichting Vluchtelingenwerk en de overdracht van de gymnastiekzaal in Zeerijp aan stichting Dorpshuis Zeerijp.

Wethouder Financiën Jan Stoel (CU); ‘Stapje voor stapje komen we dichter bij de eindstreep van de te realiseren bezuinigingen. In dit raadsvoorstel wordt onder andere beschreven hoe we met een drietal ijsverenigingen overeenstemming hebben bereikt over het zelfstandig beheren van de ijsbanen. Het is een hele omschakeling voor betrokken verenigingen, maar het is mooi te zien dat de betrokkenheid groot is en dat ze ervoor gaan!’.
Raadsvoorstel
In de raadsvergadering van de 28 maart jl. heeft de raad kennis genomen van een aantal projecten van het saneringsplan. Een aantal van deze projecten staan op 11 juli op de agenda om afgerond te kunnen worden. Zo wordt de raad gevraagd om akkoord te gaan met het voorstel om voor het zelfstandig beheren van de ijsbanen van Middelstum, Eenum en Stedum. Dit levert een structurele besparing op van € 5.000. De fusie van Stichting Vluchtelingenwerk Loppersum met Si! Delfzijl is ook onderdeel van het raadsvoorstel. Zo gaat Si! vanaf 1 januari 2012 de ondersteuning van de vrijwilligers in de gemeente Loppersum verzorgen. Dit levert een structurele besparing op van € 15.000. Tot slot wordt de raad gevraagd in te stemmen met de overdracht van de gymnastiekzaal in Zeerijp aan de stichting dorpshuis Zeerijp, wat een structurele besparing van € 10.000 oplevert. De stichting heeft ervoor gekozen om het achterstallig onderhoud zelf op te lossen. Hiervoor krijgen ze een zogenaamde bruidsschat.
De raad wordt ook gevraagd kennis te nemen van de voortgang van de volgende projecten; ijsbaan- en tennisgebouwtje Stedum, Zoutwaterbad K.P. Zijl, gymnastieklokalen Middelstum, bibliotheekwerk, IVAK. Naar verwachting worden deze onderwerpen in het najaar 2011 in de raad besproken.
Proces
Op 21 september 2009 heeft de gemeenteraad het saneringsplan vastgesteld. Het opstellen van een saneringsplan om bij te dragen aan een structureel sluitende begroting vanaf 2014 is een voorwaarde voor rijkssteun in het kader van artikel 12. Het saneringsplan is door het college destijds gepresenteerd als een plan op hoofdlijnen. Met name waar het bezuinigingen betreft die gevolgen hebben voor maatschappelijke organisaties in onze gemeente, hebben raad en college maximale ruimte willen bieden aan nader overleg.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie