26 februari 2024

Update: reünie o.b.s. De Bongerd en de voormalige o.l.s. te Stedum

0

Op zaterdag 14 oktober is het zover, de renie van de o.b.s. De Bongerd en de voormalige o.l.s. te Stedum. Vanaf het begin van dit jaar is de reniecommissie bezig met de voorbereidingen. Op deze manier wil het alle renisten op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Zon 150 renisten hebben zich d.m.v. hun betaling opgegeven. Aangezien er nog plaatsen vrij zijn, is het nog mogelijk om u op te geven. Maar doet u dit dan zo spoedig mogelijk! Mede op grond van het feit dat er voldoende maaltijden worden ingeslagen is het belangrijk dat uw inschrijfgeld ad 25,– z.s.m. overgemaakt wordt naar rekening 12.01.63.683 t.n.v. H. Timmerman inzake renie obs Stedum. Uw betaling wordt dus aangemerkt als inschrijving. Vermeld a.u.b. bij betaling uw naam en woonplaats.

Het programma overdag was al bekend bij alle renisten. Het avondprogramma krijgt nu ook duidelijke vormen te krijgen. We willen u graag laten verrassen, dus verklappen doen we (nog) niet. Wel zullen humor en muzikale klanken aan bod komen.


 


De reniecommissie is nog steeds zoekende naar oude (klasse- of schoolreis-) fotos. Mocht u deze beschikbaar hebben, dan wordt u verzocht contact op te nemen met Hilda Reinders-Poort (0596-623411) of Marcel Mulder (0596-551784). Wij zullen uiteraard voorzichtig te werk gaan met de fotos. U krijgt ze spoedig weer in uw bezit omdat wij de fotos scannen en zo aan alle renisten als herinnering mee geven.


 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter van de reniecommissie, Dhr. H. Timmerman (0596-551526 of harrie.timmerman@hetnet.nl)

www.stedum.com

Geef een reactie