25 juli 2024

Uw stem telt op 3 maart 2010 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen!

0

Op woensdag 3 maart 2010 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op deze dag kunt u als inwoner stemmen voor de nieuwe gemeenteraad voor de periode 2010-2014. De raad van de gemeente Loppersum telt 15 leden. Er zijn in totaal dus 15 zetels te verdelen.

Het zijn de inwoners van de gemeente die bepalen wie plaats zullen nemen in de raad en hoeveel zetels de verschillende politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen krijgen. Uw stem is dus van groot belang! Kom daarom stemmen op 3 maart 2010.

Wie mogen stemmen

Om een stem uit te kunnen brengen (actief kiesrecht) bij de gemeenteraadsverkiezingen gelden enkele vereisten. Allereerst dient de kiezer op de dag van de stemming achttien jaar of ouder te zijn en mag hij niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. Meer specifiek geldt dat de kiezer volgens de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) op de dag van kandidaatstelling, 19 januari 2010, in de gemeente woont waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

Dit geldt ook voor niet-Nederlandse inwoners die minimaal vijf jaar legaal in Nederland verblijven; het hebben van de Nederlandse nationaliteit is dus geen voorwaarde voor het mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Stempas en legitimatiebewijs

Om op 3 maart 2010 te kunnen stemmen, ontvangt u een stempas. Tegenwoordig geldt er een legitimatieplicht om te kunnen stemmen. Het is daarom van groot belang dat u zowel uw stempas als een geldig legitimatiebewijs meeneemt. Op grond van de Wet op de identificatieplicht kunnen als geldig identiteitsdocument dienen: geldige reisdocumenten zoals een Nederlands paspoort of identiteitskaart en een geldig Nederlands rijbewijs. U kunt kiezen voor het stembureau dat op uw stempas wordt vermeld, maar ook voor één van de andere stembureaus binnen de gemeente Loppersum. U kunt op de volgende stembureaus terecht:

1. Zorgcentrum Wiemersheerd, de Schepperij 2, Loppersum *

2. Openbare Basisschool Wirdumerdraai, Stadsweg 6, Wirdum

3. Zorgcentrum Hippolytushoes, Hippolytushof 1, Middelstum *

4. Hervormd Centrum, Bedumerweg 8, Stedum

5. Dorpshuis Westeremden, Abt Emopad 8, Westeremden

6. Dorpshuis ’t Zandt, Hoofdstraat 111, ’t Zandt

7. Dorpshuis Eenum, Schansweg 2a, Eenum

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden. De stemlokalen met een * zijn ook scootmobiel toegankelijk.

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Stempas kwijt

Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling KCC/Burgerzaken. Dat kan tot en met dinsdag 2 maart 2010 16.00 uur. Mocht u later uw ‘oude’ stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan dan uitsluitend met de nieuwe stempas. Dus als u de stempas na dinsdag 2 maart 2010 verliest, dan kunt u woensdag 3 maart uw stem niet uitbrengen!

Volmacht

Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een ‘volmacht’ verlenen om namens u te stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Loppersum woont en ook een stempas heeft ontvangen.

Het verzoek tot verlening van een volmacht is mogelijk via een schriftelijke of een onderhandse procedure. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt.

Schriftelijke procedure

U kunt kosteloos een formulier ophalen bij de afdeling KCC/Burgerzaken. U vult op het formulier de gegevens van de gemachtigde en uw eigen gegevens in. Zowel u als de gemachtigde moeten dit formulier ondertekenen en dan kunt u het formulier inleveren. De gemachtigde krijgt dan een volmachtbewijs toegestuurd, waarmee hij of zij gelijktijdig met het uitbrengen van zijn eigen stem ook uw stem kan uitbrengen. Het inleveren van het volmachtformulier kan uiterlijk tot en met 17 februari 2010.

Onderhandse procedure

Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van de gemachtigde. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de verkiezing zelf.
BELANGRIJK: van de volmachtgever moet de stempas met onderhandse volmacht én een kopie legitimatiebewijs bij het stembureau worden ingeleverd.

Informatie

Op het gemeentehuis, afdeling KCC/Burgerzaken, kunt u alle informatie verkrijgen met betrekking tot de verkiezing.
De afdeling is telefonisch bereikbaar onder nummer 0596-548200, of via het e-mailadres burgerzaken@loppersum.nl.

www.stedum.com

Geef een reactie