13 juli 2024

Vaarwegen in provincie Groningen vol knelpunten

0

Het streven van de provincie Groningen om de vaarrecreatie te bevorderen begint zo langzamerhand behoorlijk ongeloofwaardig te worden. Dat vindt Janny Dubois, voorzitter van de Noord-Nederlandse Watersportbond, de belangenbehartiger van watersporters in Groningen en Drenthe.

Er zijn volgens de watersportbond inmiddels zoveel knelpunten in de vaarwegen in Groningen, dat het meer weg heeft van ontmoedigen dan van stimuleren. ”Nu wordt het Winsumerdiep weer afgesloten, vanwege de werkzaamheden aan het gemaal bij Schaphalsterzijl. De afsluiting duurt van 15 maart tot en met 15 oktober, dat is precies het hele vaarseizoen. We wisten dat dit eraan zat te komen, en het moet ooit gebeuren, maar dit is de zoveelste plek waar het vaarverkeer belemmerd wordt.”


Deur


Een andere belangrijk knelpunt volgens Dubois is de sluis bij Oosterdijkshorner Verlaat in de Westerwijtwerdermaar in Ten Boer, waarvan de deur er al bijna twee jaar uit ligt. “De deur die van boven naar beneden sloot was rot en daardoor levensgevaarlijk, omdat hij wel eens op schepen terecht zou kunnen komen. Op ons initiatief heeft het waterschap Noorderzijlvest besloten de sluis te sluiten onder de belofte deze deur te vervangen. Maar dat is tot nu toe niet gebeurd. De sluis is gesloten en meer doet het waterschap niet, omdat het te veel geld kost en ze vinden dat de provincie daaraan moet bijdragen. Die wijst weer naar het waterschap, omdat dit volgens hen te maken heeft met achterstallig onderhoud. En ondertussen kan er geen schip doorheen.”


Ook in het Hoendiep ligt een brug die een knelpunt vormt voor de waterrecreanten. ”Daar ligt een brug uit ongeveer 1860, die niet meer open kan nadat er een vrachtwagen die daar niet overheen mocht toch overheen is gegaan. Zeilboten kunnen daarom niet meer via die kant naar het Van Starkenborgkanaal. Er zijn vergevorderde plannen om de staande-mast-route te verleggen in die richting, zodat schepen niet meer helemaal via Leeuwarden hoeven te varen. Daar is zelfs geld beschikbaar voor gekomen om bruggen in dat Van Starkenborgkanaal aan te pakken. Maar zo’n brug in het Hoendiep, die, weer dus, het waterschap Noorderzijlvest niet wil aanpakken, houdt wel alles tegen.”


Wie de stad Groningen uit wil en over het Winschoterdiep naar Nieuwe Statenzijl wil met een zeilboot waarvan de mast niet te strijken is, moet bij de Gideonbrug sinds een paar jaar 24 uur van tevoren bellen, om 24 uur later de brug gedraaid te krijgen. Bovendien draait de brug niet op zaterdag. ”Dat soort beperkingen in de brugbediening beperken de vrijheid van de watersporter, waar deze nu juist zo op gesteld is. Het probleem ligt niet zozeer bij de provincie, maar meer bij de waterweg- en brugbeheerders, de waterschappen en Rijkswaterstaat. Deze instanties geven vaak aan dat de vaarrecreatie bevorderen niet hun eerste doelstelling is.”


Dat blijkt volgens Dubois ook uit de wijze waarop deze instanties omgaan met protesten van de kant van de watersport. ”Rijkswaterstaat blijkt niet eens in staat om onze brieven te beantwoorden.

www.dvhn.nl

Geef een reactie