25 april 2024

Vanaf 1 juli nieuwe procedure voor afhandeling schades

0

Vanaf 31 maart 2017 trekt NAM zich terug uit het schadeproces. Met een schone lei treedt vanaf 1 juli 2017 een nieuw en onafhankelijk schadeprotocol en schadehandboek in werking. Vanaf dat moment oordeelt een onafhankelijke commissie over schades en schadebedragen. Kleine schades binnen het effectgebied van een beving worden in het nieuwe protocol direct hersteld zonder nader onderzoek

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders: “Vandaag is een fundamentele stap gezet op weg naar herstel van vertrouwen. De NAM gaat uit het systeem van schadeafhandeling, maar blijft aansprakelijk voor schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning. Bovendien doet NAM een eenmalig aanbod aan bewoners met eenzijdig afgesloten en openstaande schademeldingen om met een schone lei te kunnen starten per 1 juli aanstaande.”
Schone lei voor schades tot 31 maart 2017
Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is nog volop in gesprek met NAM over de invulling van de schone lei. Duidelijk is dat het in ieder geval gaat om een eenmalig aanbod van NAM om voor een bedrag van € 1.500,- schade te herstellen. Het aanbod geldt voor bewoners met openstaande schadedossiers bij Centrum Veilig Wonen (CVW) of NAM, voor dossiers die eenzijdig door NAM of CVW zijn afgesloten of voor adressen waar alleen C-schade is geconstateerd tot 12.00 uur op 31 maart 2017. Het aanbod van € 1.500,- betreft ongeveer 85% van alle betrokkenen.
Het aanbod is geen erkenning van schade en bewoners met nog niet afgehandelde erkende A- of B-schade krijgen altijd een aanbod voor herstel of uitkering van het schadebedrag
Over de precieze invulling van het aanbod worden de komende weken verdere gesprekken gevoerd met NAM en de bestuurlijke en maatschappelijke partners. De bewoners krijgen binnenkort een brief waarin het concrete aanbod en de spelregels zijn vermeld. Over een aanbod voor schademelders met hogere schades vindt nog overleg plaats. Voor een deel zal sprake zijn van maatwerk. Als een bewoner het aanbod niet accepteert, wordt de schade volgens de huidige procedure verder afgewikkeld.
Nieuw schadeafhandelingsproces
De komende maanden gaat NCG met betrokken overheden en maatschappelijke partners een nieuw schadeproces uitwerken. NCG neemt daarin de positieve elementen en verbeterpunten van de begeleidingscommissie ten aanzien van de recente onderzoeken in het gebied aan de randen van het Groninger gasveld mee om te komen tot een betere manier van schadebeoordeling. Tot de komst van het nieuwe schadeprotocol worden nieuwe schademeldingen niet afgehandeld. Bewoners kunnen schade wel melden bij CVW. CVW handelt de schademelding vanaf 1 juli volgens het nieuwe protocol af.
Een nieuw schadeproces vraagt om een nieuw schadeprotocol, schadehandboek en kwaliteitseisen. Onderdeel daarvan zal zijn een schade-opname-systematiek, het aanwijzenvan impactgebieden na een beving en het vereenvoudigen van de behandeling van kleine schades. Het sluitstuk is het aanwijzen van een Onafhankelijke Commissie Schade (OCS) die beslist over de schade en het schadebedrag. NCG gaat de komende weken een plan van aanpak voorleggen aan de stuurgroepen.
Hans Alders: “Er ligt hiermee een zware verantwoordelijkheid voor mij en de provincie, gemeenten, het Rijk en de maatschappelijke organisaties om met een goed en gedegen protocol te komen dat uiterlijk per 1 juli ook echt in werking kan treden. Voor alle partijen betekent dat hard moet worden gewerkt aan een nieuwe aanpak waarin voor NAM geen rol meer is, schade deskundig wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie schade en de schademelder centraal staat.”

, Nationaal Cošrdinator Groningen

Geef een reactie