7 juni 2023

Vaststelling regeling tegemoetkoming stortingskosten afval rommelmarkten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum maakt bekend dat bij collegebesluit van 9 mei 2006:

de ÒRegeling tegemoetkoming in de stortingskosten voor afval van rommelmarkten binnen de gemeente LoppersumÓ is vastgesteld.
Het doel van de regeling is het voeren van een duidelijk en beheersbaar beleid ten aanzien van vergoedingen aan verenigingen voor de gemaakte stortingskosten na afloop van de rommelmarkten.

Het verkrijgen van stortingsbonnen voor het gratis storten van afval bij het Vuilverwerkingsbedrijf in Usquert is niet meer mogelijk. Na het vaststellen van de regeling kunnen verenigingen achteraf een vergoeding in de vorm van een subsidie van maximaal 100 euro per georganiseerde rommelmarkt krijgen.

Voorwaarden bijdrage
Een vergoeding aan de vereniging voor de gemaakte stortingskosten kan alleen worden verleend indien:  1. Er een een aanvraag voor tegemoetkoming in de stortingskosten wordt gedaan bij de gemeente;
  2. De aanvraag voorzien is van een kopie van de vergunning voor het houden van de rommelmarkt, de nota van het Vuilverwerkingsbedrijf en begeleidend briefje waarin naam, adres, woonplaats en bank- of girorekeningnummer zijn vermeld.

Ter inzage
De nieuwe regeling voor tegemoetkoming in de stortingskosten voor afval van rommelmarkten ligt vanaf heden op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur gedurende zes weken ter inzage bij de balie van de afdeling VTH (Concordiaplein 4 te Middelstum) en bij de balie van het Klanten Contact Centrum (Stationslaan 1 in Loppersum).


Iedereen kan hiervan op verzoek een afschrift verkrijgen tegen betaling van de daarvoor verschuldigde leges.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie