11 december 2023

Veel belangstelling voor Energiescans

0

De informatieavonden over gesubsidieerde Energiescans voor agrarische bedrijven in Loppersum en Winsum zijn goed bezocht. De eerste avond in het gemeentehuis van Loppersum trok op woensdag  12 januari zo’n 40 belangstellenden. De tweede avond op 13 januari in De Poort in Winsum is door ruim 20 geïnteresseerden bezocht.

Informatieavond
Na de welkomstwoorden van de wethouders Milieu (Loppersum: de heer Prins, Winsum: de heer Broeksma), is Alma den Hertogh (bestuurslid LTO Noord) ingegaan op de duurzaamheidsdoelstellingen die de landbouwsector nastreeft. Hieruit werd duidelijk dat de sector zichzelf een stevige inspanningsverplichting heeft opgelegd. Bedrijven zullen op een meer energiezuinige en meer duurzame manier moeten gaan produceren. De mogelijkheden daartoe zijn geschetst door Tim Wiersma en Gerke Draaistra van E kwadraat advies. 

Energiescan
E kwadraat advies voert Energiescans uit om de agrariër inzicht te geven in de diverse besparings- en duurzaamheidsopties. Zo’n scan geeft niet alleen inzicht in het energieverbruik en de energierekeningen van het bedrijf, maar geeft bovendien aan welke besparingsmogelijkheden er zijn. De scan is met name bedoeld voor melkveehouderijen, omdat daar het besparingspotentieel het grootst is.

Aanmelden
E kwadraat advies heeft tot op heden 29 aanmeldingen ontvangen voor de Energiescan, waaronder een aantal bedrijven uit gemeente Loppersum. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door middel van een formulier op de website van E kwadraat advies (
www.ekwadraat.com > landbouw/diensten/Energie check). De Energiescan kost de agrariër € 350,- ; de gemeenten dragen een bedrag van € 500,-  bij. Bij overschrijding van de intekening wordt de vergoeding toegewezen op volgorde van binnenkomst van aanmelding.

Speerpunt gemeenten
In de provincie Groningen hebben onder andere de gemeenten Loppersum, Appingedam en Eemsmond, De Marne, Winsum en Ten Boer een speerpunt gemaakt van Energiebesparing en Duurzame Energie en participeren in dit project.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie