22 april 2024

“Verantwoord alcoholgebruik”

0

Wie in Stedum heeft belangstelling voor een cursus “Verantwoord
alcoholgebruik” ? Dit is geen grapje, maar noodzakelijk als we een evenement
in Stedum organiseren en daar lichte alcoholische dranken schenken (niet
nodig in het cafŽ of gebouw met gebruiks- en alcoholvergunnning).

Denk aan evenementen in de sporthal (concerten), de uitwisseling met het
Duitse dorp Stedum, jeugdsoosactiviteiten, helpen met Nieuwjaarsconcert etc.
We kunnen de cursus in Stedum organiseren als we 15 man hebben (16 jaar of
ouder) en 37,50 betalen (in totaal). Daarnaast willenw e graag weten wie de
cursus Sociale Hygi‘ne wil doen, zodat je bij evenementen leidinggevende
kunnen zijn. Deze laatste cursus vraagt de nodige studie en je moet een
examen doen. Hoe we dat gezamenlijk kunnen organiseren moet nog worden
uitgezocht. Er zijn nu plm 4 mensen die voor deze cursus belangstelling
hebben. Bij de voetbalclub en de jeugdsoos zijn meerdere mensen die deze
cursus hebben gevolgd.

We doen nu noodgedwongen vaak een beroep op dezelfde mensen. Dit geldt ook
voor BHV’ ers, handig bij evenementen als Stemer Omloop, speelweek etc.. Heb
je zo’n diploma en wil je weleens meehelpen? Meld dat bij Lies Oldenhof,
l.oldenhof@perivert.nl. Een pool van mensen zou voor meerdere verenigingen
handig zijn, vandaar deze actie van de activiteitencommissie van
Dorpsbelangen.

www.stedum.com

Geef een reactie