25 april 2024

Verbetering van zeedijken kost vijf miljoen euro

0

lauwersoog/delfzijl – Hoewel de zeedijken langs de Groninger waddenkust en de Eems veilig genoeg zijn bevonden om superstormen te kunnen weerstaan, moeten de komende jaren toch voor ongeveer vijf miljoen euro verbeteringen worden doorgevoerd.

Dat is de uitkomst van een grondige inspectie. Hoogte en stabiliteit van de dijken en de kwaliteit van de dijkbekleding, zoals asfalt en gras, zijn daarbij onder de loep genomen.


De waterkeringen blijken volgens waterschap Noorderzijlvest te voldoen aan de overheidsnormen. Toch is er sprake van kleine mankementen. Een klein deel van de Lauwersmeerdijk (vijftig meter) is afgekeurd, omdat het asfalt door leeftijd en samenstelling niet sterk genoeg is om een hoge golfbelasting te kunnen verdragen. Voorts bleken de Lauwersmeerdijk en een dijkvak bij de Eems wel op Deltahoogte te zijn, maar qua hoogte te weinig reserve te hebben. In de buurt van Delfzijl kon bij enkele in onbruik geraakte afvalleidingen die de dijk hier kruisen, niet goed worden gecontroleerd of de afdichtingsconstructie toereikend is. Bovendien dient de steen- en grasbekleding op enkele dijkvakken te worden aangepast.


De gebreken moeten, zo is het streven, voor de volgende grote inspectie in 2009 uit de wereld worden geholpen. De vijf miljoen euro die hier mee is gemoeid, hoest het rijk op. De snelheid waarmee geld beschikbaar wordt gesteld, is echter afhankelijk van de urgentie waarmee andere delen van de Nederlandse zeewering dienen te worden aangepast.


Het algemeen bestuur van Noorderzijlvest buigt zich op 23 juni over de rapportage. De bevindingen gaan naar gedeputeerde staten van Groningen, die het stuk vervolgens doorzenden naar de minister van verkeer en waterstaat. Op grond van de Wet op de waterkering moeten dijkbeheerders onder meer eens per vijf jaar dijken en duinen inspecteren.


Totaal is nu 72 kilometer dijk kritisch bekeken. Daarbij ging het niet alleen om de dijk zelf, maar ook om de daar in liggende gemalen, sluizen en leidingen. De dijk tussen Lauwersoog en Delfzijl is in beheer en onderhoud bij Noorderzijlvest.

www.dvhn.nl

Geef een reactie