25 mei 2024

Verbranden van slootmaaisel onder voorwaarden

0

Op grond van de Wet milieubeheer en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden afvalstoffen te verbranden, tenzij vergund. Ook slootmaaisel valt in dit verband onder het begrip afval.

Om bruinrot, een schadelijke ziekte onder aardappels, te voorkomen heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum besloten dat u voor het verbranden van slootmaaisel een ontheffing kunt aanvragen van de betreffende artikelen van de Wet milieubeheer en de APV. Onder voorwaarden is het mogelijk een ontheffing te krijgen van het brandverbod.

Iedereen die slootmaaisel wil verbranden om bruinrot te voorkomen, kan een verzoek tot ontheffing indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum. Het aanvraagformulier is af te halen bij de balie van sector Ruimtelijke Zaken, Concordiaplein 4 te Middelstum en bij de afdeling Algemene Zaken te Loppersum. U kunt het formulier ook downloaden van deze website. Dit formulier dient volledig in te vullen.

Voorwaarden

Aan een ontheffing worden onderstaande voorwaarden verbonden:  • het verbranden vindt plaats in de periode die ligt tussen de oogst van een gewas van het belendende perceel en 1 maart van het jaar daaropvolgend;
  • het verbranden vindt uitsluitend plaats in sloot- en bermkanten;
  • het verbranden vindt alleen plaats in die gebieden die zijn aangegeven op de beregeningsverbodkaart voor aardappelen van de Plantenziektekundige Dienst, dan wel het aardappelkarteringsgebied zoals omschreven door het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwproducten;
  • het verbranden vindt plaats op een moment en wijze dat er geen overlast voor derden, waaronder het verkeer, ontstaat;
  • er zal niets anders dan slootmaaisel worden verbrand;
  • het verbranden van slootmaaisel vindt plaats ter bestrijding van bruinrot.

Tegen een beslissing op een verzoek tot ontheffing van het brandverbod bestaan bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

www.loppersum.nl

Geef een reactie