25 juli 2024

Uitzending gemist: Vergadering Dorpsbelangen Stedum 20 mei 2022

De vergadering begon om 20.00 uur in Trefpunt via onderstaande stream kunt u de vergadering terugkijken.

(Het verhaal van Stedum is in de vergadering vertoond nu staat in de nabewerking ook het originele filmpje)

Agenda vergadering 20 mei 2022

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen van de vorige algemene leden vergadering 25 november 2021
4. Mededelingen
5. Masterplan: “Het verhaal van Stedum”
​Pauze

6. Financiën
7. Projecten, wat is de status:
a. Lopsterweg/Doorsteel naar Singel/Weemweg/Nij Nittersum/
b. Speeltuin
c. Reinderspad
d. Skatebaan/trapveld
e. Zonnepark
f. Woonvisie
8. DeelSlee/Stedumer energie coöperatie (Stec)
9. Activiteitencommissie
10. W.v.t.t.k/ Rondvraag
11. Sluiting

Met vriendelijke groeten Fokko Smit

Voorzitter dorpsbelangen Stedum