26 september 2023

Uitzending gemist, wil u graag weten wat er over het zonnepark is gezegd en waar deze gepland staat, of bent u benieuwd naar de versterkings operatie die het dorp staat te wachten. Maar ook in deze vergadering informatie over het Reinderspad en het aftreden van Karola en het verwelkomen van Brenda. Zie onder de live opgenomen vergadering de agenda.

Agenda online vergadering:

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen van de vorige algemene leden vergadering 29 november 2019
4. Mededelingen
5. Financiën
6. Projecten, wat is de status:
a. Speeltuin
b. Bankje Dorpsterlanden
c. Reinderspad
d. Electrische laadpalen (Deelslee)
7. Bouw Stedum/ Lopsterweg en Weemweg reconstructie
8. Bestuursverkiezing: Aftredend Karola Jansen (niet herkiesbaar)
Voorstellen Brenda Tillema
9. Zonnepark
10. Activiteitencommissie
11. W.v.t.t.k/ Rondvraag, vragen en of mededelingen graag voor de vergadering mailen naar dorpsbelangen@stedum.com
12. Sluiting