25 april 2024

Vergeten dat er een bocht zat

0

Een automobilist die donderdagmorgen op de Stationsweg rechtdoor wilde is
tegengehouden door een 230 jaar oude lindeboom. Glad heid in combinatie met
een te hoge snelheid was waarschijnlijk de oorzaak.
De boom is ernstig beschadigd, schade aan de auto onbekend. De Kampweg en de
Bedumerweg lagen vol met olie. ’s Middags is de olie door de gemeente met
een schuimmiddel verwijderd. Of de boom het redt moeten we afwachten.
Dorpsbelangen dringt aan op een goede behandeling van de wonden. De
automobilist heeft zich gemeld.

© Archief www.stedum.com

een bewoner

Geef een reactie