13 juli 2024

Verkeersbesluit Hilmaarweg Stedum

0

Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum hebben op 29 mei 2007 besloten om de Hilmaarweg te Stedum af te sluiten voor het doorgaande verkeer. Ter uitvoering hiervan wordt een bebording conform model C1 en E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 aangebracht. Het bestemmingsverkeer kan gebruik blijven maken van de Hilmaarweg.

Tegen  het genomen verkeersbesluit kunnen bezwaren worden ingediend. De termijn hiervoor bedraagt zes weken na verzending van dit besluit (1 juni 2007). Gedurende de bezwarentermijn ligt het besluit tijdens de openingstijden ter inzage op de afdeling KCC, Stationslaan 1 te Loppersum en op de afdeling Backoffice, Concordiaplein 4 te Middelstum.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de afdeling Backoffice, team VTH, telefoonnummer 0596- 575220.

www.stedum.com

Geef een reactie