20 mei 2024

Verkeersouders op de bres voor meer verkeersveiligheid rond scholen

0

Een verkeersouder op elke school en daardoor structurele aandacht voor verkeersveiligheid op die school. Dat is het doel van het Verkeersouderproject dat de gemeente Loppersum samen met Veilig Verkeer Nederland gaat opstarten.

Op dinsdagavond 6 februari wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd waarvoor alle basisscholen in de gemeente Loppersum zijn uitgenodigd. .

Het streven is, dat iedere school besluit een verkeersouder aan te stellen. Deze verkeersouders vormen de brug tussen ouders, school en derden zoals politie, gemeente, wijkverenigingen en Veilig Verkeer Nederland. Verkeersouders zorgen ervoor dat het onderwerp verkeers(on)veiligheid hoog op de agenda van de school blijft staan. Ze geven zelf geen les, maar gaan zich bijvoorbeeld wel inzetten voor goed verkeersonderwijs en veilige schoolroutes. Daarnaast is de verkeersouder aanspreekpunt voor de ouders als het gaat om verkeersveiligheid in en rond de school.

Kinderen zijn extra kwetsbaar
De verkeersveiligheid rondom basisscholen en op de schoolroute laat helaas maar al te vaak te wensen over. Denk onder andere aan chaotische taferelen tijdens het brengen en halen van de kinderen. Ook de locatie van de school aan bijvoorbeeld een doorgaande route kan voor de nodige problemen zorgen. Bovendien zijn kinderen extra kwetsbaar in het verkeer, zo bevestigen de trieste cijfers maar weer eens. In 2005 kwamen er 35 kinderen tot en met 15 jaar om het leven en raakten er 2.300 in dezelfde leeftijdsgroep ernstig gewond (de cijfers van 2006 zijn nog niet bekend). Een van de gevolgen is, dat ouders hun kinderen op steeds latere leeftijd zelfstandig naar school laten gaan, wat weer negatief is voor de ontwikkeling van die kinderen.
Dit alles is reden voor de gemeente Loppersum om samen met Veilig Verkeer Nederland, steunpunt Groningen en de basisscholen de handen ineen te slaan. Gezamenlijk streven zij naar meer verkeersveiligheid rondom de school en op de schoolroute. Met deelname aan het Verkeersouderproject geven gemeente, schooldirectie, leerkrachten en ouders aan, dat men zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor een verkeersveilige omgeving voor kinderen.

Landelijk bijna 2.400 verkeersouders
‘Verkeersouders’ is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland en de vier landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs (VOO, NKO, OUDERS & COO en LOBO). Sinds de start van het project in 1995 groeit het aantal verkeersouders nog jaarlijks. Inmiddels telt ons land bijna 2.400 verkeersouders.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie