19 juni 2024

Verkiezingen Gemeenteraad 2006

0

De volgende onderwerpen zijn op dit moment te raadplegen over de gemeenteraadsverkiezingen die op dinsdag 7 maart worden gehouden:

Kiezen op afstand
Er is dit jaar een experiment met het gebruik van de stempas. De kiezer kan in elk willekeurig stembureau in de gemeente Loppersum zijn stem uitbrengen. (16-1-2006)
Nummering lijsten van kandidaten
De ingeleverde kandidatenlijsten liggen ter inzage op het gemeentehuis. Belangstellenden kunnen de lijsten inzien, evenals de daaraan voorgestelde nummering. Verder zijn de lijstcombinaties in te zien van partijen die gezamenlijk aan de verkiezingen willen deelnemen. (16-1-2006)
Zitting hoofdstembureau over geldigheid kandidatenlijsten
Het hoofdstembureau houdt op 26 januari een zitting over de ingediende kandidatenlijsten. In deze vergadering wordt de geldigheid van  de lijsten vastgesteld. (16-1-2006)
Stemmen bij volmacht
U bent op 7 maart niet in de gelegenheid om aan de verkiezingen deel te nemen. Dan is het mogelijk dat iemand anders voor u gaat stemmen. (16-1-2006) 
Kandidaatstelling leden gemeenteraadsverkiezingen
De kandidaatstelling voor de verkiezing van nieuwe leden voor de gemeenteraad is opengesteld. Daarvoor dienen politieke groeperingen diverse formulieren in te leveren. Er wordt uitleg gedaan aan welke formaliteiten moet worden voldaan bij indiening.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie