18 mei 2024

Verkiezingen Provinciale Staten Groningen 7 maart

0

Op woensdag 7 maart 2007 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van provinciale staten. Hierbij verlopen mogelijk een aantal zaken iets anders dan dat u gewend bent. In de gemeente Loppersum staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat

Stemmen met een Stempas
Om overal in Loppersum te kunnen stemmen ontvangt u uiterlijk 21 februari 2007 een stempas. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.

Kwijtraken
Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u, uiterlijk 6 maart 2007 tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling burgerzaken. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). De voorzitter van het stembureau kan u hierom vragen.

Waar u kunt stemmen
Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag stemmen vindt u hieronder een overzicht van alle lokaliteiten waar een stembureau is gevestigd:

1. Zorgcentrum Wiemersheerd, de Schepperij 2, Loppersum *
2. Openbare Basisschool Wirdumerdraai, Stadsweg 6, Wirdum
3. Zorgcentrum Hippolytushoes, Hippolytushof 1, Middelstum *
4. Hervormd Centrum, Bedumerweg 8, Stedum
5. Dorpshuis Westeremden, Abt Emopad 8, Westeremden
6. Dorpshuis ’t Zandt, Hoofdstraat 111, ’t Zandt
7. Dorpshuis Eenum, Schansweg 2a, Eenum

* Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor minder-validen. De stemlokalen met een * zijn ook scootmobiel toegankelijk.
De stemlokalen zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen
Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Loppersum woont en ook een stempas heeft ontvangen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf.

Kiezerspas
U wilt gaan stemmen in een andere gemeente binnen uw provincie.
Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente binnen uw provincie wilt stemmen dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door met uw stempas naar het gemeentehuis te komen. Daar wordt dan uw stempas omgezet in een kiezerspas. En met deze kiezerspas kunt u dan gaan stemmen in een andere gemeente binnen uw provincie. Het aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk vrijdag 2 maart 2007.

Voorziening voor blinden en slechtzienden
In het stadhuis van de gemeente Groningen aan de Grote Markt 1 is een stemmachine geplaatst met een voorziening voor blinden en slechtzienden.
Indien u hier gebruik van wenst te maken, dient uw stempas omgezet te worden in een kiezerspas.

Informatie
Op het gemeentehuis,afdeling KlantContactCentrum/Burgerzaken, kunt u alle informatie verkrijgen met betrekking tot de verkiezing. Het bezoekadres is: Stationslaan 1, 9919 AB Loppersum.

De afdeling KlantContactCentrum/Burgerzaken is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur. Wij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 0596-575120. Het e-mail adres van de afdeling KlantContactCentrum/Burgerzaken is s.raap@loppersum.nl. Informatie over de verkiezingen kunt u ook vinden op de website www.uheefthetvoorhetzeggen.nl.
Zie ook de overzichtpagina: Verkiezingen provinciale staten

Gemeente Loppersum

Geef een reactie