11 december 2023

Verloving GemeenteBelangen/D66

0

GemeenteBelangen Loppersum en de afdeling Loppersum-Marenland van D66 hebben in de afgelopen maanden intensief met elkaar gesproken over een eventuele samenwerking bij de komende raadsverkiezingen.  Wij  zijn op donderdagavond 20 augustus 2009 tot de conclusie gekomen dat dit wel eens een hele mooie en vooral vruchtbare  samenwerking kan worden. Het contact is met wederzijds enthousiasme tot stand gekomen. De naam die we willen voeren is GemeenteBelangen-D66. Beide partijen hebben inmiddels hun leden op de hoogte gesteld van deze verloving.

Beide partijen realiseren zich terdege dat het aantrekken van actieve, nieuwe raadsleden vrijwel niet meer mogelijk blijkt te zijn. Een van de meest voor de hand liggende oplossingen is dan het aangaan van een lijstcombinatie  met een partij die programmatisch gezien het meest dicht bij je staat.  Voor GemeenteBelangen is dat D66 en de liefde is wederzijds, zo is al gebleken. Zeker waar het lokale beleid in beeld komt. Beide partijen hebben sterk de indruk dat dit een goed huwelijk wordt. In de afgelopen maanden hebben we als bestuur en fractieleden een flink aantal keren met elkaar gesproken. Wij willen dit traject samen ingaan om diverse redenen;

Versterking van de raadsfractie. Het voorstel op 19 november aan de leden zal zijn: Hans Sauerborn op 1, Hans Warink op 2 , Willem Schaap op 3, Jacomine Meyling op 4 en Coby Westerhof op 5. Zo zijn we er zeker van met een lijst te komen waarbij we garanderen dat de kandidaten ook daadwerkelijk bereid zijn bij de verkiezing hun verantwoordelijk te zullen nemen     
Nauwere banden met de provinciale staten. Gezien de kwetsbare situatie van de gemeente Loppersum, bestuurlijk en organisatorisch, willen ook wij daarin meedenken en proactief kunnen inspelen.
In een veranderend politiek klimaat, waar binnen met name kleine gemeenten steeds meer gedwongen worden samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere relatief kleine gemeenten, ligt het voor de hand dat deze verregaande organisatorische samenwerking uiteindelijk zal leiden tot een bestuurlijke samenwerking. Met andere woorden; een herindeling. Onze onderhandelingspositie als gevestigde, sterke lokale partij wordt door een lijstcombinatie  aanmerkelijk aantrekkelijker.
 

Met GemeenteBelangen-D66 blijft de lokale politiek voor Loppersum gewaarborgd.Het voornemen om te gaan samenwerken wordt op dit moment geconcretiseerd en de afspraken in een in een convenant vastgelegd. Ondertussen wordt al druk gewerkt aan een gezamenlijk verkiezingsprogramma.

www.stedum.com

Geef een reactie