25 juli 2024

Verslag van de bijeenkomst ÒGroen in StedumÓ op 21-9-2004

0

Vlak voor deze thema-avond zou beginnen viel de regen met bakken uit de hemel. De echte liefhebber liet zich echter niet uit het veld slaan. Na beneden in het cafŽ even bijgekomen te zijn, begaf men zich de trap op naar de eerste Groen-bijeenkomst in Stedum. Dorpsbelangen Stedum organiseerde de avond en had daartoe Landschapsbeheer en Staatsbosbeheer uitgenodigd. Ook de gemeente was aanwezig, met de dorpencošrdinator en de landschapsarchitect.

Er stonden drie punten op de agenda. Het eerste punt, het Borgplan leverde weinig discussie op. Het gepresenteerde voorstel is het sluitstuk van een al langer durend project, o.l.v. Ine Bielevelt van Landschapsbeheer. De aanwezigen konden zich vinden in het plan. Dit is dan ook ter goedkeuring bij de gemeente ingediend.


 


Het tweede punt, bomen langs de Weersterweg, gaf meer discussie. In de visie van gemeente en Landschapsbeheer moet het landschap van Groningen open blijven. Dat betekent alleen erf- en dorpsbeplanting, en beplanting langs doorgaande wegen. Dat de Weersterweg in combinatie met de Bredeweg ook een oude doorgaande weg is, vond de gemeente geen argument. Uit oude kaarten bleek dat alleen de laan van Nittersum, de borgoprijlaan, beplant was. De iepen, zoals veel Stedumers ze zich nog herinneren, dateren van de laatste honderd jaar. Ook de boeren in de zaal hadden bezwaren. Bomen bemoeilijken het vervoer van de steeds groter wordende werktuigen. De landschapsarchitect formuleerde het compromis, bomen langs de uitvalswegen tot de rand van het dorp en verder hier en daar een boom. Dorpsbelangen neemt deze overwegingen mee in het hierover te voeren overleg met de gemeente.


 


Het derde punt, natuurontwikkeling in ruilverkavelingsbosjes, werd door iedereen met grote interesse gevolgd. Deze bosjes worden over het algemeen nu niet zo gewaardeerd; men vindt ze te saai. Maar met de aanpak van Landschapsbeheer volgens het project ÒDorpsbosjesÓ kan er een waardevol stukje natuur ontstaan. Daardoor worden ook de recreatiemogelijkheden in de directe omgeving vergroot. Open plekken zijn belangrijk en een beschutte bosrand maakt meer variatie mogelijk. Ook het laten liggen van dood hout, of het expres dood laten gaan van bomen draagt bij aan variatie. Het begint met schimmels en insecten, die een voedingsbron vormen voor de vogels en andere dieren. Andere soorten worden door bessenetende vogels verspreid en zo kan er een aantrekkelijk bosje ontstaan. Spelen in zoÕn bos hoeft de natuurontwikkeling niet te hinderen, mits er gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen en de broedtijd wordt gerespecteerd.


Al met al een zeer leerzaam verhaal. ZoÕn 15 aanwezigen hebben zich inmiddels voor een natuurwerkdag aangemeld, om de natuur in het Stemer bos een handje te helpen. Als u ook zin hebt, meldt u aan bij een van de Dorpsbelangen-bestuursleden (bijv. op tel 0596-551962, l.oldenhof@perivert.nl). Hoe meer vrijwilligers, hoe gezelliger!

Dorpsbelangen

Geef een reactie