25 april 2024

Verslag van de Jeugdvergadering gehouden op donderdagmiddag 13 februari

0

Tegen vieren is er aardig wat meer jeugd in de Hoofdstraat dan normaal om die tijd. Wat komen ze doen? Ze komen voor de jeugdvergadering. Meepraten over wat er leuk en niet leuk is in Stedum. Helaas had groep 8 van de Bongerd geen tijd i.v.m. EHBO-les, niet zo goed gepland door ons. Er waren vijftien kinderen van beide scholen, de meesten uit groep 7, een aantal uit groep 6 en enkelen uit groep 5.

De werkgroep Toekomstvisie verwerkt de idee‘n in een rapport, samen met de idee‘n van de volwassenen (van jongere tot oudere). Dorpsbelangen weet daarmee wat ieder belangrijk vindt in Stedum. We bieden het rapport aan aan de gemeente Loppersum. De komende jaren werken we dan aan het uitvoeren van een aantal (niet te dure) idee‘n. We hebben ook gevraagd naar dingen om te organiseren. Die idee‘en geven we door aan de verenigingen, waaronder ook de Speelweek.

Kon je niet komen?
Teken, schrijf, mail of fotografeer dan, en lever je werkstuk in bij Margreeth Dijkema, Hoofdstraat 40, of Lies Oldenhof, (661962, l.oldenhof@perivert.nl).

© Archief www.stedum.com

Zie dorpsbelangen voor de reakties

Geef een reactie