22 april 2024

Versoepeling aanvragen energietoeslag en energiefonds

De gemeente Eemsdelta verhoogt met terugwerkende kracht de inkomensgrens van de eenmalige energietoeslag van € 1300,- van 110 naar 120% van het bijstandsniveau. Ook verlengen we de aanvraagtermijn van de energietoeslag van 1 december naar 31 december 2022. Daarnaast wordt het voor inwoners eenvoudiger een tegemoetkoming vanuit het gemeentelijk energiefonds aan te vragen. Door deze versoepelingen kunnen meer inwoners een tegemoetkoming krijgen om hun energierekening te betalen.

Inkomensgrens eenmalige energietoeslag 2022 gaat naar 120%

De gemeente gaat met terugwerkende kracht de inkomensgrens van de eenmalige energietoeslag over 2022 verhogen naar 120%. Alle aanvragen die eerder dit jaar zijn afgewezen, gaan we opnieuw beoordelen.
Dat betekent:
> Inwoners die een inkomen van 110 tot 120% van het bijstandsniveau hebben én nog geen aanvraag hebben ingediend, kunnen dit vanaf nu doen via eemsdelta.nl/energietoeslag. Hier staat ook meer informatie over de voorwaarden. U kunt de toeslag tot en met 31 december 2022 aanvragen.
> Inwoners die een inkomen van 110 tot 120% van het bijstandsniveau hebben, waarvan de aanvraag is afgewezen én die geen bezwaar hebben gemaakt, hoeven niets te doen. De gemeente stuurt hen een brief. De uitbetaling gebeurt uiterlijk eind februari 2023.
> Inwoners die een inkomen van 110 tot 120% van het bijstandsniveau hebben, waarvan de aanvraag is afgewezen én die wel bezwaar hebben gemaakt, hoeven niets te doen. Ook zij ontvangen een brief van de gemeente. De uitbetaling gebeurt uiterlijk eind februari 2023.

Gemeentelijk energiefonds
Huishoudens met aantoonbaar hogere energielasten die niet in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen uit het gemeentelijk energiefonds. Dit geldt ook voor huishoudens waarvoor de eenmalige energietoeslag niet toereikend is én voor huishoudens met een inkomen boven 120% van het bijstandsniveau. Het energiefonds is een maatwerkregeling, omdat de financiële situatie per huishouden in onze gemeente verschilt. Om in aanmerking te komen voor het
energiefonds gelden voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat het gezamenlijk inkomen van uw huishouden niet hoger mag zijn dan € 3.300,- netto per maand.

Hoe kan ik een tegemoetkoming vanuit het energiefonds aanvragen?

Het aanvragen van een tegemoetkoming uit het energiefonds is eenvoudig en kan tot en met 31 maart 2023 via een formulier op eemsdelta.nl/energiefonds. En met terugwerkende kracht voor de periode van 1 april 2022 tot en met 31 december 2022. Inwoners die het
energiefonds al hebben aangevraagd hoeven niets te doen. Zij ontvangen eind november 2022 een brief van de gemeente met hierin een reactie op hun aanvraag en

Vragen over de energietoeslag en het energiefonds?

Heeft u vragen over de energietoeslag? Mail dan naar energietoeslag@eemsdelta.nl. Heeft u vragen over het energiefonds? Mail dan naar energiefonds@eemsdelta.nl. U kunt ook bellen met het Sociaal Plein Eemsdelta via telefoonnummer (0596) 63 90 10. Het Sociaal Plein is op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur bereikbaar.

Hulp nodig bij online aanvragen?

Heeft u hulp nodig bij het online aanvragen van de energietoeslag of het energiefonds? Dan kunt u hiervoor terecht bij een van de gratis spreekuren van het Steunpunt Administratie van Cadanz Welzijn.

De spreekuren zijn:
> Iedere dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur in de bibliotheek in Appingedam (Professor R.P. Cleveringaplein 5);
> Iedere woensdag van 9.00 tot 12.00 uur in De Kajuit in Delfzijl (Prins Bernhardlaan 26a).

Hulp nodig bij geldzaken?

Bij (dreigende) geldzorgen kunt u contact opnemen met het gemeentelijk Informatie- en adviespunt Geldzaken via telefoonnummer (0596) 85 69 03.