25 juli 2024

Versterken drie basisscholen in Loppersum aanstaande

0
De scholen in de gemeente Loppersum veranderen de komende jaren ingrijpend. Wethouder Onderwijs, Bé Schollema: ‘De gevolgen van de gaswinning hebben er voor gezorgd dat alle schoolgebouwen in 2015 zijn geïnspecteerd. Hieruit bleek dat voor iedere school in onze gemeente maatregelen noodzakelijk zijn.’ Alle panden hebben bouwkundige aanpassingen nodig om aardbevingsbestendiger te worden.
Zo ook de basisscholen in ‘t Zandt, Zeerijp en Westeremden. OBS de Zandplaat, OBS de Wilgenstee en OBS Abt Emo, samen de netwerkschool, zullen de komende jaren versterkt worden.
Impact
Schollema: ‘Verhuizen naar een tijdelijke school en daarna weer terug naar een compleet vernieuwde school, is een impactvolle gebeurtenis voor kinderen, ouders en de onderwijsteams. Een school hoort een veilige plek te zijn waar je jezelf kunt zijn en later mooie herinneringen aan over houdt. Dit geldt zeker voor de kinderen in deze gemeente, waar al zoveel onrust is door de gevolgen van de gaswinning.’
Bouwkundig versterken en vernieuwen
De afgelopen weken zijn de ouders van de leerlingen en de onderwijsteams van de drie scholen geïnformeerd over de stand van zaken van het bouwkundig versterken. Het doel is de scholen dusdanig te versterken, zodat zij bestand zijn tegen de gevolgen van de gaswinning. Bé Schollema: ‘De versterking van de school wordt ook zo ingepast, dat het gebouw toekomstbestendig gebruikt kan worden. Het pand is straks niet alleen bestand tegen de gevolgen van de gaswinning, we nemen ook energiebesparende maatregelen en maatregelen in het kader van onderwijsverbetering.’
Tijdelijke huisvesting
De versterking en vernieuwing van de schoolgebouwen kan niet plaatsvinden als de leerlingen gebruik maken van het gebouw. Dit is logischerwijze niet mogelijk tijdens het bouwproces. Voor de leerlingen wordt daarom gezocht naar alternatieve huisvesting. Schollema: ‘Voorwaarde is tijdelijke huisvesting in hun eigen dorp, de kinderen krijgen al genoeg voor hun kiezen. Hierover is op de genoemde avonden al met ouders en teams gesproken. Het vervolg zal zijn dat we hier op korte termijn met het dorp over in gesprek gaan.’
Kans
Toch is het ‘scholenproject’ niet alleen maar complex en ingrijpend; het is ook een kans voor de dorpskernen in de gemeente Loppersum. ‘Door nu actie te ondernemen, wordt het onderwijs – inclusief de huisvesting – gewaarborgd voor de toekomst. Daar waar scholen in andere krimpgemeenten bedreigd worden met sluiting, zijn onze kinderen verzekerd van onderwijs in hun eigen gemeente en vaak zelfs in eigen dorp, aldus wethouder Schollema.

Gemeente Loppersum,

Geef een reactie