21 mei 2024

Vertraging in aanvang werkzaamheden

0

LANGDURIGE STREMMING MOLENWEG LOPPERSUM

De Molenweg in Loppersum is vanaf 30 augustus gedurende een lange periode gedeeltelijk gestremd. Dit in tegenstelling tot eerderer berichten waarin als aanvangsdatum 9 augustus werd genoemd. De afsluiting gaat duren tot 1 november. Er wordt een zogenaamd bergbezinkbassin aangelegd. Dat gaat gebeuren in het weggedeelte vanaf de Wijmersweg tot aan de Duursumerweg. Voor het doorgaande verkeer zijn er twee omleidingsroutes door het dorp uitgezet.

Lokatie Molenweg Loppersum waar bergbezinkbassin wordt aangelegdFunctie bergbezinkbassin
Een bergbezinkbassin heeft als functie om het rioolwater tijdelijk op te vangen. Dat is nodig wanneer de persleiding naar de zuiveringsinstallatie in Garmerwolde de hoeveelheid rioolwater niet aankan. In periodes dat er veel rioolwater moet worden afgevoerd loopt al het rioolwater nog in de Wijmers. Na de realisering van het bassin is dat ook nog wel mogelijk. Maar dan veel minder vaak. Slechts bij heel extreme omstandigheden zal het nog nodig zijn dat Lopster afvalwater wordt geloosd op de Wijmers. Al eerder werd vorig jaar een opvangbassin voor rioolwater gerealiseerd aan de zuidkant van Loppersum in het plantsoen dat grenst aan de Appelhof en Zeedijken. 


Afsluiting weggedeelte Molenweg
Het weggedeelte van de Molenweg vanaf de Wijmersweg tot en met de inrit van de Duursumerweg (voor de molen) wordt dus afgesloten van 30 augustus tot 1 november. Om zo weinig mogelijk hinder van de werkzaamheden te ondervinden zijn er twee omleidingsroutes gepland:  • Vanaf richting N360 (Groningen – Appingedam) via Wirdum (Wirdumerweg) naar Loppersum;
  • Vanaf richting N46 (Groningen – Eemshaven) via de kruising Weersterweg richting Westeremden (Westeremderweg, Zeerijperweg) naar Loppersum

 


Bijbehorende verkeersmaatregelen
Naast de omleidingroutes worden er ook nog andere verkeersmaatregelen getroffen:  • voor de Hofstraat / Tuinbouwstraat / Wirdumerweg / Schepperij / Kruisweg zal tijdelijk een ŽŽnzijdig parkeerverbod en een 30 km traject gelden;
  • de Sjuxumerweg zal vanaf de Stedumerweg in ŽŽn richting bereden kunnen worden;
  • voor de Sjuxumerweg/ Badweg (ged.) en de Duursumerweg zal tevens een 30 km traject gelden;
  • ten behoeve van de veiligheid van schoolgaande kinderen worden er attentieborden geplaatst op de  kruising Wirdumerweg / Kerkpad/ Badweg en de Duursumerweg.

Openbaar vervoer
Hoe is de omleiding voor het openbaarvervoer geregeld? De busroute wordt tijdelijk aangepast. Deze route zal tijdens de duur van de werkzaamheden lopen via het traject: Kruisweg – Hofstraat – Tuinbouwstraat – Wirdumerweg en de Schepperij.
Voor de tijdelijke bushalten wordt verwezen naar de haltes aan de Zeedijken en Molenweg / de Schepperij.

www.loppersum.nl

Geef een reactie