13 juli 2024

Vervuild rioolwater in Hilmaar nabij Stedum (update)

0
Door een storing aan een rioolgemaal in Stedum is er rioolwater in het Hilmaar, ten noord-westen van het dorp Stedum, terechtgekomen. Het betreft de watergang bij de T-splitsing van de Weemweg/Stationsweg tot het einde van het voetbalveld. In het dorp kan daardoor een nare rioollucht hangen.
Het rioolgemaal draait inmiddels weer. Gemeente Loppersum en waterschap Noorderzijlvest werken aan een oplossing om het vervuilde water af te voeren. Pompen worden geplaatst om het vuile water op te zuigen. Vervolgens wordt er schoon water in de sloot ingelaten. Waterschap en gemeente verwachten in de loop van volgende week de situatie opgelost te hebben. In de tussentijd ontraden wij het gebruik van het vervuilde water bij het Hilmaar, richting het Westerwijdwerdermaar, als drinkwater voor vee. Omwonenden worden geïnformeerd.
Update 18 april
Het verontreinigde water is inmiddels uit de watergang verwijderd en de stankoverlast is verdwenen. Het waterschap brengt het water in de sloot op peil.
Controle door waterschap
In de loop van volgende week (week 17) wordt de waterkwaliteit nogmaals door het waterschap gecontroleerd. In de tussentijd ontraden wij agrariërs nog steeds het gebruik van het slootwater als drinkwater voor vee. Ook raden we aan tot nadere berichtgeving geen slootwater te gebruiken voor bijvoorbeeld de beplanting van uw tuin.

, Waterschap Noorderzijlvest en Gemeente Loppersum

Geef een reactie