29 november 2023

Verweer tegen komst varkens in Uithuizen wordt feller

0

Geen varkensfabrieken in de gemeente Eemsmond. Het verweer tegen de komst van twee varkensmesterijen met in totaal 13.000 varkens neemt toe, zo bleek tijdens twee informatieavonden afgelopen week in Uithuizen.

Niet alleen omwonenden lieten op de door de provincie belegde bijeenkomsten hun bezwaren tegen de mesterijen horen, ook Gemeentebelangen, de Partij voor de Dieren en de Partij van het Noorden stelden kritische vragen. Tegelijkertijd belooft het gemeentebestuur alles in het werk te stellen om de varkens buiten de gemeentegrenzen te houden.

Gemeentebelangen (GB) plaatst donderdag een advertentie in een lokale krant om mensen op te roepen officieel bezwaar te maken tegen de stallen vóór maandag 13 augustus. "De provincie heeft alleen de direct omwonenden geïnformeerd. Dat grenst aan het onwaarschijnlijke want afhankelijk van de wind krijgen ook de inwoners van Uithuizen en Uithuizermeeden last van die varkens", zegt Harald Bouman van GB.

Hij noemt het schrijnend dat de mogelijke komst van de twee stallen in de zomermaanden bekend wordt gemaakt. "Het is al sinds 1997 bekend dat die enorme bedrijven hier dreigen te komen. Het lijkt me niet zorgvuldig om de milieuvergunning er in de vakantieperiode door te jassen."

Dezelfde mening is Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren toegedaan. Zij stelt samen met de Partij van het Noorden de kwestie ter discussie in provinciale staten. "De bio?industrie is een doodlopende weg. Zulke stallen zijn niet meer van deze tijd. Wij willen het naadje van de kous weten want het is een ratjetoe wat wetgeving en bevoegd gezag betreft in dit verhaal."

‘Iedereen is tegen’

De bewoners van het buitengebied van Uithuizen zijn een handtekeningenactie tegen de varkens gestart. "Iedereen is tegen. We halen met gemak tussen de twee- en driehonderd handtekeningen binnen", zegt Hans Flipsen. Hij zegt tegen de varkensfabrieken te zijn omdat die voor enorme stank zorgen en omdat ze voor verkeersdrukte zorgen. Bovendien vindt hij ze niet in het open gebied passen. "Dit is geen varkensboer, dit is varkensindustrie. Die hoort hier niet", zegt Cornelia Flipsen.

Dagblad van het noorden

Geef een reactie