12 april 2024

Verzetsmonument ontsierd door parkerende auto’s

0

Het verzetsmonument ’t Zwaantje in Delfzijl wordt ontsierd door parkerende auto’s. Jan Dijkstra, zoon van verzetsstrijder Johannes Dijkstra, vindt het geen fraai gezicht. Hij vraagt de gemeente om een oplossing. Het verzoek van Dijkstra wordt ondersteund door enkele raadsleden.

Dijkstra hoopt dat de gemeente er in slaagt het aangezicht van het monument op het Johan van den Kornputplein te verbeteren.

Wethouder Roel van der Molen (vrom) kan zich voorstellen dat betrokkenen zich storen aan het aangezicht van het monument. Hij wil echter eerst meer onderzoek doen. Hij wil bijvoorbeeld uitzoeken of de plek waar het monument staat historisch bepaald is. Als dit niet het geval mocht zijn, is het volgens hem misschien mogelijk in de toekomst het monument te verplaatsen.

’t Zwaantje in Delfzijl was een verzetsgroep in de Tweede Wereldoorlog. Allard Oosterhuis uit Delfzijl was de aanvoerder van de groep. De naam komt van het café De Witte Zwaan waar Oosterhuis vaak kwam. De groep werd in 1943 verraden. De meeste leden, waaronder Johannes Dijkstra en Oosterhuis, overleefden de Duitse kampen.

Dagblad van het noorden

Geef een reactie