21 juli 2024

Veteranendag 17 juni 2017

0
Op zaterdag 17 juni organiseren de gemeenten Bedum, De Marne, Loppersum en Winsum samen weer een Veteranendag. De bijeenkomst vindt plaats in het Trefcentrum in Bedum. De inloop is vanaf 14.15 uur, het programma start programma om 14.45 uur.
De heer Joël Stoppels van Battlefield Tours geeft een lezing. Rond 17.00 uur sluiten we het programma af met een buffet. Veteranen, oorlogsslachtoffers, dienstslachtoffers, weduwen en weduwnaars van veteranen, woonachtig in de gemeenten Bedum, de Marne, Loppersum zijn deze middag van harte welkom. Militairen die uitgezonden zijn naar een missie en op dit moment nog in actieve dienst zijn (en nog niet bij het Veteraneninstituut staan ingeschreven), zijn uiteraard ook van harte welkom.
Meer informatie
Alle veteranen die bekend zijn bij het Veteraneninstituut, hebben een uitnodiging voor deze regionale Veteranendag ontvangen. Veteranen die (nog) niet bekend zijn bij het Veteraneninstituut, zijn uiteraard ook van harte welkom. U kunt zich voor 12 juni per e-mail opgeven: gemeente@bedum.nl. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met Alma Kamphof, telefoonnummer (050) 301 82 14.

Gemeente Loppersum,

Geef een reactie