25 april 2024

Vogelpestalarm: Politiek nam onnodig risico

0

Uithuizermeeden – Minister Veerman (Landbouw) en de Tweede Kamer zijn verantwoordelijk voor de onrust die in de pluimveesector is ontstaan na de preventieve ruiming zaterdag van het legkippenbedrijf van de familie A. L. van Os in Uithuizermeeden. Dat vindt vicevoorzitter R. Abma uit Tolbert van de afdeling pluimvee van de noordelijke landbouworganisatie NLTO

Om het zekere voor het onzekere te nemen, drongen LTO Nederland en productschap Pluimvee en Eieren zes weken geleden aan op een wettelijke ophokplicht voor kippen, kalkoenen en eenden tijdens de vogeltrekperiode. Veerman wees dat verzoek met steun van de Kamer destijds af.


Het wordt zeer aannemelijk geacht dat de besmetting van de kippen op het bedrijf van de familie Van Os pal tegen de waddenkust is overgebracht door zeevogels. Een deel van de legkippen van Os scharrelde namelijk buiten rond. Bij een ophokplicht was dit risico aanzienlijk kleiner geweest en had het incident zich vrijwel zeker niet voorgedaan, meent Abma.


De uitbraak van vogelpest in Azi‘ was volgens CDA-kamerlid Joop Atsma destijds de aanleiding om over een ophokplicht te spreken. “Het incident in Uithuizermeeden staat los van Azi‘.” Atsma is nog steeds tegenstander van een wettelijke plicht. “Verplicht stellen dat alle biologische kippen in Nederland binnen blijven, is heel ingrijpend en nauwelijks handhaafbaar. Je kunt niet achter iedere boom een agent of AID’er zetten.” Volgens hem werkt dit alleen op vrijwillige basis.”


Naar aanleiding van ‘Uithuizermeeden’ riep de Nederlandse Bond van Hoender, Dwerghoender-, Sier- en Watervogelhouders (NHDB) gisteren haar leden op om hun dieren zoveel mogelijk in de hokken te laten.

www.dvhn.nl

Geef een reactie