24 februari 2024

Voorjaarsbijeenkomst Stichting Historie Stedum.

0
Woensdag 7 maart 2018 organiseert Stichting Historie Stedum een voorjaarsbijeenkomst voor donateurs en belangstellenden. We organiseren een dia-middag en -avond. De te tonen dia’s uit ons archief zijn gemaakt door R.J. Huisman en gaan over verschillende verenigingen en activiteiten in Stedum.

De dia’s geven een mooi tijdsbeeld van hetgeen zich in de jaren 1976 t/m 1979 in het dorp heeft afgespeeld. Veel dorpsgenoten, van klein tot groot, zullen zichzelf herkennen. Verenigingen en activiteiten die voorbijkomen zijn o.a. Muziekver. Jehova Nissi, Session Kolibri, Brandweer, Dorpsbelangen, Feestweek, Ouderen-gymnastiek, Wielrennen, IJsvereniging, Stedum-Duitsland, Kerstbal en Schaatswedstrijden. Kortom, vele gezichten en activiteiten in het dorp passeren de revue.
De bijeenkomst zal ’s middags worden gehouden in het Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 te Stedum van 14:00-16:00 uur en ’s avonds in ons clubgebouw, Stationsweg 29a te Stedum van 19:30-21:30 uur. De entreeprijs is € 3,00 p.p. incl. koffie/thee en cake/ koek. Voor de donateurs van Stichting Historie Stedum is de toegang gratis.
Iedereen is van harte welkom. 

Stichting Historie Stedum,

Geef een reactie