20 juli 2024

Voorjaarsbijeenkomst Stichting Historie Stedum.

Presentatie nieuw boek van Jan Olthof.
Woensdag 11 mei, tijdens de voorjaarsbijeenkomst in het Hervormd Centrum te Stedum, was er de presentatie van het boek “Heelmeesters van Stedum”. Het boek is samengesteld door Jan Olthof en in samenwerking met Stichting Historie Stedum uitgebracht. Het is inmiddels het vierde boek wat Jan voor de stichting heeft geschreven.
Voor de uitreiking van het boek werd er door Jan Olthof een levendige presentatie gegeven over de geneeskunde in Stedum. Alle facetten kwamen aan bod: Medicinae doctor, chirurgijn en kwakzalver. De Nieuwe tijd: Dokter Jan Nijhoff, Dokter Johannes Nijhoff, Dokter Gerrard Andries Schipper. Het Groene Kruis, Wijkverpleegsters in Stedum en de bakers.

’s Middags, waar de officiële uitreiking plaatsvond, waren er zo’n 40 belangstellenden aanwezig. Omdat niet iedereen ’s middags aanwezig kon zijn werd de presentatie ‘s avonds voor zo’n 35 aanwezigen nog eens gehouden.
Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Tineke Kuipers, een dochter van Jantiena Johanna Kuipers-Berends en Reinder Jan Kuipers.
Zuster Jantiena Johanna Berends werd op 1 maart 1943 tot wijkverpleegster benoemd.
Per 1 mei 1946 werd haar eervol ontslag verleend in verband met haar huwelijk met Reinder Jan Kuipers.

Over het boek schrijft Jan in zijn voorwoord:
Als we terugkijken naar het verleden, zelfs al is het slechts een honderd jaar dan kunnen we niet anders dab vaststellen dat zich in de geneeskunde enorme ontwikkelingen hebben voorgedaan.
Tal van kinderziektes die zelfs de naoorlogse generatie nog onderging zijn geheel of bijna geheel verdwenen. Mazelen, kinkhoest, rode hond, de bof wie van ons heeft het niet gehad. En nu zijn het ziektes uit een andere tijd.
En dan plotseling wordt al dat optimisme verstoord door een virus waartegenover we in eerste instantie machteloos staan. Een virus die ons levenspatroon totaal verstoord, het Corona virus. Lock down, thuiswerken anderhalve meterafstand, geen bezoek, afstand en eenzaamheid.
Sommigen doet het denken aan verhalen van hun ouders over de Spaanse griep die in 1919 talloze slachtoffers maakte. Onwillekeurig gaan dan de gedachten naar de tijden dat verschillende epidemieën rondgingen en waaraan tal van mensen stierven: pest, cholera en pokken. Machteloos voelde men zich en men onderging het gelaten.
Heelmeesters en geneesheren hadden veelal ook geen antwoord op deze rampen die de mensen trof.
Denkend aan die mensen bracht me bij de vraag wie door de geschiedenis heen die heelmeesters en geneesheren waren in Stedum. Wat was hun kennis en kunde en onder welke omstandigheden moesten ze werken.
Mijn bevindingen heb ik uitgewerkt in het boek: “Heelmeesters van Stedum”

Het boek is vanaf heden verkrijgbaar in de Shop op de website van Stichting Historie Stedum: www.historiestedum.nl
Voor de donateurs van Stichting Historie Stedum is er een gratis exemplaar beschikbaar.
Die kunnen contact opnemen met onze penningmeester Klaas Pilon; penningmeester@historiestedum.nl; tel. 0596-551824. Tijdens het Open Huis op 18 juni is het ook af te halen in de aula Stationsweg 29 A.

Onthulling wandbord met nuttige handwerkjes
Tevens werd er een wandbord onthuld met nuttige handwerken van Elizabeth van Dijken.
Mannie Hovenkamp is in het bezit van kleine handwerkjes door haar vroegere buurvrouw Elizabeth (Beth) van Dijken, gemaakt in haar lagere schooltijd.
Beth werd geboren op 11 augustus 1915 te Stedum en is overleden op 18 maart 2018 te Appingedam. Beth kon op haar vijfde al breien.
Tijdens de handwerklessen na schooltijd op de lagere school, bij juffrouw Woldendorp in de Adriaan Clantstraat en een jaar naailes bij Pilke Ekens-Wester, de moeder van Klaas Ekens in de Hoofdstraat, heeft Beth heel wat breiwerkjes gemaakt.
Na de verhuizing van Beth in 2016 naar zorgcentrum Damsterheerd in Appingedam kwam Mannie in het bezit van de handwerkjes en vond het zonde om deze in een doos te laten zitten. Mannie wilde deze graag, samen met Miriam Geerts, inlijsten en bij Stichting Historie Stedum onderbrengen. De stichting vond dit een mooi initiatief en vergoedde de kosten.
Een deel van de handwerkjes zijn daarom ingelijst.
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst werd het prachtige wandbord onthuld.
Het krijgt een plaats aan de muur in het gebouw van de Stichting Historie Stedum.
De voorjaarsbijeenkomst van Stichting Historie Stedum is zeer geslaagd te noemen.

Officiële opening van het Koetshuis met Lijkenhuisje bij de begraafplaats in Stedum.
De restauratie van het gebouwtje is achter de rug.
De officiële opening zal plaatsvinden op vrijdag 17 juni 2022.
Open Huis:
Zaterdag 18 juni kunnen belangstellenden een kijkje nemen in het gerestaureerd Koetshuis met Lijkenhuisje.
Tussen10.00 tot 12.00 uur wordt een open huis georganiseerd, waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om het eindresultaat te bekijken. De koffie staat klaar.

Bestuur Stichting Historie Stedum