26 februari 2024

Voorkom verjaring van mijnbouwschade

0
Het recht op vergoeding van mijnbouwschade verjaart na vijf jaar. Gedupeerden kunnen daardoor hun aanspraak op een schadevergoeding kwijtraken. NCG adviseert gedupeerden voor 16 augustus 2017 de NAM een brief te sturen om verjaring te voorkomen. Op 16 augustus is het precies vijf jaar geleden dat de aardbeving in Huizinge plaatsvond. Deze beving heeft voor veel schades gezorgd. Vooral bewoners met schade uit 2012 die de veroorzaker nog niet aansprakelijk hebben gesteld, lopen het risico op het verjaren van de schade.

Verjaring stoppen
De verjaringstermijn loopt vanaf het moment dat de gedupeerde schade heeft geconstateerd en ook weet wie de schade heeft veroorzaakt. Of en wanneer een verjaring is gaan lopen, hangt af van het moment dat de gedupeerde daadwerkelijk bekend is geworden met de partij die aansprakelijk is voor de schade. Dit kan per aansprakelijke partij verschillen. De gedupeerde kan de verjaring van schadevorderingen stoppen (stuiten) door een stuitingsbrief te sturen naar de NAM. In de brief moet de gedupeerde aangeven dat hij zijn rechten handhaaft en de verjaring stuit. Dan begint een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar te lopen.
Voorbeeldbrief
NCG heeft een voorbeeldbrief voor het stuiten van de verjaringstermijn opgesteld. De brief is te downloaden op www.nationaalcoordinatorgroningen.nl. In de brief moet ook de schade (bijvoorbeeld materiële en/of immateriële schade) worden omschreven. Het is verstandig om de brief per aangetekende post met bewijs van ontvangst te verzenden. Daarmee kan de gedupeerde aantonen dat de mededeling is aangekomen bij de geadresseerde.

, Nationaal Cošrdinator Groningen

Geef een reactie