25 juli 2024

Voorlopige uitslagen Gemeenteraadsverkiezingen Gemeente Loppersum 2010

0

Zoals al in de krant stond: Loppersum Vooruit, met GB/D66, GroenLinks en VVV, een coalitie van de voormalige oppositiepartijen? Nu Loppersum Vooruit zo heeft geprofiteerd lijkt dat een optie, hoewel een combinatie van 4 partijen met 1 zetel meerderheid geen stevige coalitie vormt. De vraag is ook hoe het met de wethouderskandidaten staat. Opvallend is het feit dat Gemeentebelangen geen winst heeft behaald in de combinatie met D66 en GroenLinks met in Loppersum een zwembad effect het verlies heeft weten te beperken. Vier jaar geleden kende GroenLinks het gemeentehuis effect.

Alleen Loppersum Vooruit profiteert, alle andere partijen hebben verloren, soms fors (PvdA) en soms wat minder (GB en GL). Ondernemer Geert-Jan Reinders staat voor een nieuwe uitdaging, omdat er nu niet alleen raadsleden moeten worden geleverd, maar ook een bestuur en fractieondersteuning moet worden opgezet.
Loppersum Vooruit kiezers lijken voor een belangrijk deel ook voort te komen uit de aanhang van enkele voetbalclubs in de dorpen, met drie voetbalclubmensen op de lijst van Loppersum Vooruit. De vraag wat dat gaat betekenen voor de gemeentepolitiek, en voor de artikel 12 situatie in het bijzonder..

Zetelbepaling gemeente Loppersum:

 
PvdA van 4 naar 2 zetels
CDA van 4 naar 3
CU blijft 2 naar 2
GL blijft 2
Gemeentebelangen 2 (was 2)
Loppersum vooruit: 3 zetels
VVD 1 zetel

De definitieve uitslag wordt as. vrijdag om 10.00 uur bekend gemaakt tijdens de openbare zitting van het Centraal Stembureau in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aantal kiesgerechtigden: 8163

Voorlopig opkomstpercentage 2010: 63,19 %   (Opkomstpercentage 2006: 69,31%)
De definitieve uitslag wordt as. vrijdag om 10.00 uur bekend gemaakt tijdens de openbare zitting van het Centraal Stembureau in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aantal kiesgerechtigden: 8163

Voorlopig opkomstpercentage 2010: 63,19 %   (Opkomstpercentage 2006: 69,31%)

 

                                    2006   2010  2006   2010  
Lijst  Aantal stemmen    Percentage   
1. PvdA   1524    863       27%  17%
2. CDA   1342  1005  23%  19%
3. GroenLinks     827  714  14%  14%
4. Gemeentebelangen/D66    793  679  14%  13%
5. ChristenUnie     726  563  13%  11%
6. VVD     530  402    9%    8%
7. Loppersum Vooruit     932    18%
         
Totaal aantal uitgebrachte stemmen                                5742  5158    

De uitslag in Stedum
Aantal kiesgerechtigden: 825

Voorlopig opkomstpercentage 2010: 65,82 %   (Opkomstpercentage 2006: 72,24%) 

                                    2006   2010  2006   2010  
Lijst  Aantal stemmen    Percentage   
1. PvdA   176    110       29%  20%
2. CDA   181  149  30%  27%
3. GroenLinks     84    79    15%  15%
4. Gemeentebelangen/D66    41    36    7%    7%
5. ChristenUnie     90    71  15%  13%
6. VVD     25    25    4%    5%
7. Loppersum Vooruit       73    13%
         
Totaal aantal uitgebrachte stemmen                                597  543    

www.stedum.com

Geef een reactie