18 mei 2024

Spontaan heeft het dorp en omstreken gehoor gegeven aan onze oproep om een financiële bijdrage voor een gedenkplaat voor oorlogsslachtoffers. Wij zijn daarom erg blij dat wij u nu kunnen uitnodigen voor het bijwonen van de onthulling  van deze gedenkplaat op vrijdag 30 maart om 16.30 uur.

De gedenkplaat zal worden onthuld aan het baarhuisje bij de begraafplaats aan de stationsweg 29a .De volgende oorlogsslachtoffers zullen op de gedenkplaat vermeld staan:
– Harm Koopman overl. 1942 in Ned.Indie
– De broers Cornelis overl. 1944 in Duitsland en Pieter Berend Slager overl. 1951 in Zuid- Korea.
– Hendrik Boersema is in 1945 gefusilleerd in Dokkum
– Lammert Koning overl. 1949 in Ned.Indie.

De gedenkplaat zal worden onthuld door familieleden van de slachtoffers en burgemeester A. Rodenboog van de gemeente Loppersum.
Namens de werkgroep van : Oranjever/Comité 4 en 5 mei.

Stichting Historie Stedum, Begrafenisvereniging en de Vereniging van Dorpsbelangen.

Geef een reactie