28 februari 2024

Vrijwilligers bijeenkomst Zorgzaam Stedum

0

Op woensdag 1 oktober kwamen de vrijwilligers van Zorgzaam Stedum samen in het Hervormd Centrum om te luisteren naar de ontwikkelingen van dit nieuwe initiatief en samen te praten over de dienstverlening.
Voorzitter van Stichting Zorgzaam Stedum, Karel Zuiderveld, vertelde de aanwezigen over de zorgtaken die per 1 januari 2015 vanuit de overheid naar de gemeente worden overgeheveld en over de verwachte bezuinigingen die dit met zich mee zal brengen. De gemeente gaat er van uit dat organisaties zoals Zorgzaam Stedum met de inzet van vrijwilligers (gedeeltelijk) taken kunnen gaan overnemen, bijvoorbeeld op het gebied van de huishoudelijke hulp. De gemeente Loppersum ziet Zorgzaam Stedum als een goed voorbeeld van hoe het zou kunnen.
Penningmeester Fred Werkman praatte de vrijwilligers bij over de financiën en over de subsidies die inmiddels zijn toegezegd. Het VSB fonds heeft aan Zorgzaam Stedum €2235,- toegekend en de gemeente heeft €1100,- bijgedragen. Met dit geld kan de stichting de nodige middelen aanschaffen (laptop, telefoon en hulpmiddelen zoals krukken, grijpstokken, rolstoelen, rollators etc.) en de vrijwilligers ondersteunen.
Tot slot wisselden de aanwezigen ideeën uit over hoe meer mensen de weg naar Zorgzaam Stedum kunnen vinden. Zorgzaam Stedum biedt laagdrempelige hulp, maar voor sommige mensen is de onbekendheid nog een punt. Een paar goede tips werden naar voren gebracht en hiermee gaat het bestuur van de Stichting aan de slag. De vrijwilligers van Zorgzaam Stedum zijn er klaar voor om mensen te ondersteunen als ze straks door de bezuinigingen tussen wal en schip dreigen te raken. Maar ze staan ook nu al paraat voor wie dat nodig heeft. Op de website www.zorgzaamstedum.nl is alle belangrijke informatie te vinden.
 
 

, Zorgzaam Stedum

Geef een reactie